[Svetlo]fejeton Jiriho Grygara z roku 1988

Jan Hollan
Fri, 24 Aug 2001 22:48:03 +0200 (CEST)


Heny Zikova vyhledala (Technický magazín č. 7, 1988) fejeton Jiřího
Grygara ,,Invaze z Aldebaranu`` a převedla jej do elektronické formy,
budiž ji dík a chvála. 

Fejeton se přes svůj název týká světel, resp. jejich zkoumání vědeckou
metodou. Dal jsem jej do adresáře (původní *.doc i html z něj vyrobené)
  http://amper.ped.muni.cz/light/j_grygar/
(Technický magazín se snad nebude zlobit, je to tak trochu i reklama pro
něj.)

Myslíme si, včetně autora, že fejeton neztratil na aktuálnosti a že i po
tolika letech čtenáře zaujme i poučí. 

pěkný víkend přeje Jeník Hollan