verejne osvetleni

Jenik Hollan
Tue, 3 Oct 2000 23:30:59 +0200 (CEST)


Vážený pane primátore, 
ahoj Petře,

zjistil jsem, že asi právě minul nejvyšší čas, aby město určilo, jak se
chce v budoucnu osvětlovat. Stačilo snad málo, totiž rozhodnout, že
veškerá nová svítidla (až na slabounká) budou tzv. plně cloněná. To by
zaručilo osvětlení kvalitní bez nežádoucích průvodních jevů, konec
plýtvání elektřinou i úspory mnoha miliónů korun ročně. 

O co jde, o tom píšu již dlouhá léta (viz http://svetlo.astro.cz) a své
poznatky nabízím jak mohu různým představitelům a úředníkům města, kteří
by na kvalitě a ceně veřejného osvětlení měli mít zájem. Přikládám pro
zajímavost dvě nové statě, jednu krátkou a jednu delší, techničtější,
schválně mírně nadsazenou. (Jsou vidět i na adrese
 http://amper.ped.muni.cz/~jhollan/light/). 
 Staré jsem Ti už asi dal (např. tu krátkou
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/lighting/ven_osvi.html).

Teď je zřejmé, že půjčka přes čtvrt miliardy Technickým sítím má
nedostatečně definovaný účel, i když snad i firma Siemens, na kterou jsou
peníze vázány, by asi mohla poskytnout to, co Brno potřebuje, bude-li
k tomu nucena nebo dostane-li příležitost.

Pochopil jsem to z tlustého materiálu ,,Návrh financování ... veřejného
osvětlení města Brna a... `` pro jednání Zastupitelstva 3. 10. Prostudoval
jsem hlavně části, které by něco říkaly o tom, jak chce město (či
Technické sítě pro něj) sebe osvětlovat, a ono tam skoro nic nebylo.

Přesněji, bylo tam tvrzení, že společnost Technické sítě ,,již dříve
vybrala svítidla špičkové kvality... a svítidla této kvality bude používat
i nadále`` (str. 76). To je přinejlepším polopravda, možná ze taková
svítidla byla, ale jen velmi málo z nich (mohla by to být ta od nádraží k
Červenému kostelu). Valná většina nově instalovaných svítidel je špatná,
tj. neposkytující kvalitní službu.

Našel jsem tam i působivou lež, totiž tvrzení (str. 56): ,,Tam, kde VO
dosahuje předepsaných kvalitativních a kvantitativních parametrů, klesá
množství vandalských činů, úroveň kriminality v ulicích, krádeží
motorových vozidel nebo okrádání osob.`` Nikde na světě takový efekt nebyl
prokázán, osvětlení s kriminalitou (bohužel) nesouvisí. Není divu, že pak
nejsou žádné ,,předepsané parametry``.

Osvětlení města má tedy zřejmě zůstat podobné jako dosud, jen s mírně
novějšími technologiemi. Ale v tomto oboru se dějí ohromné změny, které
může sledovat každý, kdo umí anglicky, viz např. novou reprezentativní
publikaci IDA,
 http://amper.ped.muni.cz/LC_Handbook/ 
 -- ta např. doporučuje jednoduché
kritérium, kdy je stanoven horní limit přípustného množství světla
produkovaného nad plochou, která se má osvětlit, viz část
 http://amper.ped.muni.cz/LC_Handbook/index.htm#patte
 (ta je ostatně vzorem pro předpis, který by Brno
pro sebe mohlo vydat). 

Město si platí instituci (Hvězdárnu), kde je několik kvalifikovaných
fyziků, kteří světové dění v oboru venkovního osvětlování dovedou sledovat
a dokonce to někteří dělají. Je škoda, že Brno pomoci své hvězdárny
nevyužívá a pokračuje v praxi ,,bussiness as usual``. Plýtvá tím
nehorázně penězi, nehledí na emise oxidu uhličitého (právě veřejné
osvětlení je v tomto ohledu nejsilnější nástroj plně v rukou města) a
špatně slouží svým občanům.

Ne, že by Technické sítě dělaly vše špatně. Jistě se velmi snaží, a plně
cloněná svítidla u nádraží a na Husově ulici jsou pěkným výsledkem, viz má
chvála na
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/lighting/examples/brno/ 
 -- jen je takových příkladů málo. Potřebná je ale nejen snaha v
dosavadních kolejích, ale výrazná změna pohledu na službu veřejného
osvětlování vůbec. Už konečně.

srdečně Tě zdraví
Jeník Hollan


PS.

Pro ilustraci příklad z naší rodiny: můj táta si nalepil na okno ložnice
papír A4. Když si lehne do jeho stínu, může usnout, aniž by ho rušilo
světlo lampy na druhé straně Lipové, svítící naplno do našich severních
oknech v prvním patře. Proč tam ta lampa, údajně jedna z těch ,,špičkové
kvality``, svítí?


--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
       Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno               (5) 41 32 12 87

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                     43 23 90 96

        člen Společnosti pro trvale udržitelný život
       a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                fax: (5) 42 21 05 61

e-mail: hollanAped....cz       http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
--------------------------------------------------------------------------

(Ve zveřejněném dopisu následující přílohy chybějí:)

  [ Part 2, "kratky novy popularni text" Text/HTML (Name: ]
  [ "pro_koho.htm") 103 lines. ]
  [ Unable to print this part. ]


  [ Part 3, "dlouhy novy technicky" Text/HTML (Name: "venk_sve.htm") ]
  [ 389 lines. ]
  [ Unable to print this part. ]