[Strawbale] Tisková zpráva | | | Ekofestival Oázy Života

Marcel Burgstaller marcel.burgstaller at istraw.de
Mon Apr 8 23:38:11 CEST 2013


(Bad?In German its "understandable" :) Translation:

Press release Ecovillages Civic Association organizes an educational touring ekofestival Oases of Life Ecological and economical housing, use of traditional materials and a healthy environment are topics that are currently starting to find its meaning in the general public. Demand for seminars aimed at sharing practical experience of builders is high, and therefore eco-village civic association that represents the builder Peter Skořepa, decided to organize the first event of its kind.

Itinerant ekofestival called oases of life, which gradually passes Bratislava, Jihlava, Brno and Liberec, aims to introduce natural building not only through lectures but mainly due Illustrative minidomku from natural materials, where materials will be present not only themselves, but also proven Czech firms that the construction of their supplied materials. Meet the example Hofatex company (supplier of insulation), MABEKO (shingle), Optigreen (green roof), and more. Attractions will also be published proposals closed circuit of water and energy, which presents simple principles self-sufficient living.

The festival program will also supplement the presentation permakulturního gardening, healthy eating and more. Detailed information about the festival, and participating in the program in each city is placed on the new website www.oazyzivota.cz. Contact for journalists: Peter Skořepa - Chairman of the Association mail: ekovesnice at gmail.com tel: CZ +420 739 486 553     SK +421 944 293 223


Not very nice but it getting clear whats going on there :-DDD

PACE! ;-)
Mit besten Grüßen,
Marcel Burgstaller 


TVB Marcel Burgstaller M.Sc
Lieslmoosstraße 29
83417 Kirchanschöring

T: +49.8685.2323398
M: +49.1578.7780808
F: +49.3212.1442803
skype: istraw_sales


marcel.burgstaller at istraw.de
www.istraw.de
Am 08.04.2013 um 23:29 schrieb Pawel Sroczynski <p.sroczynski at cohabitat.net>:

> yeah, right. I need to buy google glass to read it :>
> 
> 
> 2013/4/8 <soptas at gmail.com>
> 
> <_1.jpg>
> 
> 
> 
> Tisková zpráva
> 
> 
> Občanské sdružení Ekovesnice pořádá osvětový putovní ekofestival Oázy Života
> 
> 
> 
> Ekologické a úsporné bydlení, využití tradičních materiálů a zdravé životní prostředí jsou témata, která v současné době začínají nacházet svůj význam v široké veřejnosti. Poptávka po seminářích zaměřených na sdílení praktických zkušeností stavitelů je vysoká, a proto se občanské sdružení Ekovesnice, které reprezentuje stavitel Petr Skořepa, rozhodlo uspořádat první akci svého druhu.
> 
> Putovní ekofestival s názvem Oázy života, který postupně projede Bratislavu, Jihlavu, Brno a Liberec, má za cíl přírodní stavitelství představit nejen skrze přednášky, ale hlavně díky ukázkovému minidomku z přírodních materiálů, na kterém bude prezentovat nejen materiály samotné, ale hlavně prověřené české firmy, které na stavbu dodaly svůj materiál.
> Představí se tak například firmy Hofatex (dodavatel izolace), Mabeko (dřevěný šindel), Optigreen (zelená střecha) a další.
> Zajímavostí bude také zveřejnění návrhů uzavřených okruhů vody a energie, které představí jednoduché principy soběstačného bydlení.
> 
> Program festivalu doplní také prezentace permakulturního zahradničení, zdravého stravování a další.
> Podrobné informace o festivalu, účastnících a programu v jednotlivých městech nalezente na nových stránkách www.oazyzivota.cz.
> 
> Kontakt pro novináře:
> 
> Petr Skořepa – předseda sdružení
> mail: ekovesnice at gmail.com
> tel.:  CZ +420 739 486 553
>     SK +421 944 293 223
> 
> ____________________________________________________
>   European strawbale building discussion list
> 
> Send all messages to:
> Strawbale at amper.ped.muni.cz
> 
> Archives, subscription options, etc:
> http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/strawbale
> ____________________________________________________
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Paweł Sroczyński
> 
> m: +48882142209
> facebook.com/CohabitatGroup
> http://www.cohabitat.net/
> 
> ____________________________________________________
>  European strawbale building discussion list
> 
> Send all messages to:
> Strawbale at amper.ped.muni.cz
> 
> Archives, subscription options, etc:
> http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/strawbale
> ____________________________________________________
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/strawbale/attachments/20130408/c3a09981/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: istraw logo f.signatur.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5414 bytes
Desc: not available
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/strawbale/attachments/20130408/c3a09981/attachment-0001.jpg>


More information about the Strawbale mailing list