[Strawbale] subscribe

Ramon Budike R.Budike at vitae...
Tue Sep 10 10:47:58 CEST 2002


subscribe

Vitae
Ramon Budike
Consultant Verzekeringspersoneel
Telefoon: 020-5579 666
Mobiel: 06-150 50004
r.budike at vitae...
www.vitae.nl 
  _____  

Vitae adviseert, bemiddelt en begeleidt mensen voor financiële, fiscale, management ondersteunende en technische functies en voor functies binnen de vakgebieden accountancy, banken, verzekeringen, logistiek, ICT, HR, sales en marketingcommunicatie.	 	
  _____  Vitae werkt onder de algemene voorwaarden van Vitae Nederland BV, gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 33214370. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Informatie verzonden met dit E-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Niet toegestaan is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud aan derden.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/strawbale/attachments/20020910/747541d7/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: logo.gif
Type: image/gif
Size: 6367 bytes
Desc: logo.gif
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/strawbale/attachments/20020910/747541d7/attachment-0001.gif>


More information about the Strawbale mailing list