[Paja] Confirmacion

A.Rabell - SODER a.rabell at soder.es
Thu Apr 12 20:01:43 CEST 2012


confirm 80ea1cc093b652f9f45eb4bd1662633f1702d7c4

 

http://www.soder.es/gifs/logofirma.gif     


AGUSTÍ RABELL   Telf.: 609 308 077
 <mailto:a.rabell at soder.es> a.rabell at soder.es .  <http://www.soder.es/>
www.soder.es 
c/ Aurora, 34 2º . 08700 Igualada, Barcelona   

AVÍS / AVISO:
Aquest missatge és privat i confidencial i s adreça exclusivament al/s seu/s
destinatari/s. 
Si el rebeu per error, comuniqueu-nos si us plau la seva recepció i
l'esborreu del sistema. Moltes gràcies.
No s'autoritza la utilització amb finalitats comercials o per a la seva
incorporació a fitxers automatitzats de les adreces de l'emissor o del
destinatari. 

Este mensaje es privado y confidencial y esta dirigido exclusivamente a su/s
destinatarios/s.
Si lo recibe por error, por favor, comuníquenos su recepción y bórrelo del
sistema. Muchas gracias. 
No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación
a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario.

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/paja/attachments/20120412/ca8d6a9f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 110577 bytes
Desc: not available
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/paja/attachments/20120412/ca8d6a9f/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1134 bytes
Desc: not available
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/paja/attachments/20120412/ca8d6a9f/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.gif
Type: image/gif
Size: 4851 bytes
Desc: not available
URL: <http://amper.ped.muni.cz/pipermail/paja/attachments/20120412/ca8d6a9f/attachment-0001.gif>


More information about the Paja mailing list