*novy objekt v sgr

Rudolf Novak
Sun, 25 Feb 2001 18:37:53 +0100


byl ohlasen skrze VSNET. Ma nyni neco nad 9mag - vic info viz VSNET. rudas

--
n. copernicus observatory & planetarium
kravi hora 2, 61600 brno, czech republic,
web: http://codel.astronomy.cz
--