*nezapomente

Rudolf Novak
Sun, 24 Dec 2000 21:00:04 GMT


Na dnesni zakryt. Detaily viz wapo. Hodne kosti. rudolf