[Nlr]diskuse ekodum, pasivni domy

Jan Hollan
Tue, 16 Jan 2001 12:30:35 +0100 (CET)


Vážení zájemci o regeneraci paneláků,

upozorňuji ještě na další diskusi o trvale udržitelných domech obecně,
která má takřka stejnou adresu, pouze místo ,,nlr`` je v ní ,,ekodum``.
Právě jsem tam poslal článek, který vyjde v nejbližší Veronice. Domů na
Oblé se sice přímo netýká, ale pasáž o dvou typech nových oken
ano. Zdůrazňuji onen limit 0,8 W/(m2K) pro měrný únik tepla ven, ten by
měl být dodržen i u regenerací v Novém Lískovci.

Obecně soudím, že dosáhnout při regeneraci standardu pasivního domu je
možné, stačí na to ona dobrá okna a dvakrát tlustší izolace než zmiňuje
audit (tj. 32 cm místo 16 cm). Pravděpodobně je potřeba i ,,přírodní``
předehřev přiváděného mrazivého vzduchu, ten je ale důležitý hlavně kvůli
komfortu.

Jeník Hollan