[Gw] Diagnóza tiskem aj. knihy, přednášky, koncepty

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu May 12 22:18:16 CEST 2011


Vážení přátelé,

po delší odmlce upozorňuji na novinky, které Vám možná unikly. V bodě 2 na 
aktuální akce příští týden v Praze - obě velmi doporučuji.

Dnešní dopis je dlouhý, z pošty si jej klidně smažte, najdete jej kdykoliv 
v archivu http://amper.ped.muni.cz/glot


1) České publikace

po říjnové elektronické verzi holého překladu
             Kodaňské diagnózy
 se podařilo vydat verzi plnohodnotnou, graficky upravenou. V tištěné podobě 
ji lze získat např. v Ekologickém institutu Veronica, je ale k dispozici i na 
webu coby pdf. Postupné korektury vedly i k opravám té původní holé verze 
(více hypertextové). Vše je opět dostupné v adresáři:
       http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis/

Institut vydal ale i další relevantní knihy. Jedna je upravenou verzí 
diplomní práce Jana Labohého,
    Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů.

Další knížka se věnuje nočnímu osvětlování, což je výjimečně dobrá 
příležitost pro rychlé snížení emisí a zvýšení komfortu, typický příklad 
win-win konání.

Všechny tři publikace viz shora v seznamu na:
      http://www.veronica.cz/?id=128&id_tema=2

Nakonec doporučuji pěknou brožurku k výstavě Adaptace na nepřízně osudu:
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-k-vystave-fotografii-o-zmenach-klimatu/


2) Setkání v Praze

Glopolis a Practical Action (ti stejní, co vytvořili výše uvedenou výstavu a 
brožurku) pořádají v úterý celodenní seminář

  Climate Change - impacts on the world beyond the EU
           and implications for people and poverty

pozvánku viz
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-change-impacts-world-beyond-eu-and-implications-people-and-poverty/


Ve čtvrtek v 16 h pak doporučuji:

   Lecture and discussion with Ulrich Brand and Bedřich Moldan

  "International Political Ecology and Political Economy of Climate Change"

  19. May, 16-17.30, Nerudova 3, Praha

pozvánka (nutno se přihlásit) je
  http://boell.cz/downloads/2.pdf


3) Světové publikace

alespoň tři nové:

Fate of Mountain Glaciers in the Anthropocene
  http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/2011/PAS_Glacier_110511_final.pdf
 obsahující deklaraci
  http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/
 ale zdaleka nejen tu - je to asi nejsilněnší výzva za poslední léta.
 (k samotnému pojmu antropocén doporučuji nedávnou práci
  The New World of the Anthropocene
  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es903118j )

Climate Change Denial: Heads in the Sand
  http://skepticalscience.com/Book-reviews-Climate-Change-Denial.html
 - tu ještě nečetl, ale jak znám Johna Cooka (http://sks.to), jednoho z 
autorů, bude velmi dobrá.

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation
  http://srren.ipcc-wg3.de/
 (zatím je jen velmi opatrné SPM, celá bude do měsíce)


4) Koncepty publikací

Dlouhý, ne zrovna pro širokou veřejnost, spíše jen pro přírodovědce v oboru 
již poněkud znalé, původně z dubna, nyní ve verzi z 5. 5.:

        http://arxiv.org/abs/1105.1140

     Earth's Energy Imbalance and Implications

      autorů Hansen, Sato, Kharecha, Schuckmann

 - velice důkladná práce používající jednoduchých metod, ale dospívající k 
důležitému odhadu, že radiační nerovnováha byla v posledních letech hlubokého 
minima slunečního výkonu jen 0,6 W/m2. Z toho plyne též odhad forcingu 
aerosolového, -1.6(3) W/m2. A také to, že abychom oteplování zastavili, tj. 
radiační rovnováhu obnovili, je nutno snížit koncentrace CO2 alespoň na 350 
ppm z dnešních 390 ppm. Text vysvětluje a komentuje i mnoho dalších věcí. 
Stojí za pečlivé studium i za poslání ev. poznámek k němu autorům.


Mnohem širší veřejnosti a lidem z mnoha vědních oborů, ba i státníkům je 
určena práce z 5. května,

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf

The Case for Young People and Nature: A Path to a Healthy, Natural, 
Prosperous Future
 (science basis describing what is required for governments to fulfill their 
obligations to young people and future generations.)

která má autorů 14, z 11 institucí z mnoha zemí. Skvěle doplňuje apel vědců 
Fate of Mountain Glaciers in the Anthropocene. A je to také věc aktuálnější 
než Kodaňská diagnóza.


5) Specializované malé glosáře

Jeden se stručnými hesly, ale "poněkud delší" URL na stránkách 
CzechGlobe, www.czechglobe.cz:

Globální změna v kostce,
http://www.czechglobe.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=26&lang=cs

a dále dva podklady pro něj (a odkazy z něj):

Globální změna a změny, http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html

Pojmy vztahující se ke globální změně, http://amper.ped.muni.cz/gw/pojmy.html


U všech tří uvítám návrhy na vylepšení...


pěkné májové dny přeje
 J. Hollan
 http://amper.ped.muni.cz/gw

-----------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
pracovník CzechGlobe,
Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.       606 073 562


                  domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                  5 43 23 90 96

        spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                  www.veronica.cz

e-mail: hollan at ped....cz       http://amper.ped.muni.cz/jhollan
-----------------------------------------------------------------------


More information about the Gw mailing list