[Gw] novinky k začátku "Kodaně"

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Dec 7 20:03:53 CET 2009


Níže viz mírně upravený a zkrácený dopis z pátku 4. prosince 2009.

Jinak nějaké starší novinky od konce října jsou např. v adresářích
    http://amper.ped.muni.cz/gw/uhel
  a  http://amper.ped.muni.cz/gw/hansen
 (tam jen obrázek koncentrací CO2 za skoro celé čtvrtohory, vyrobený
dle obrázku užívajícího jen ledové vrty, jak jsem jej získal od Alexandra 
Ače). Drobností je několikanásobné probrání manipulací Dr. Petra 
Macha, naposled ve článku
    http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/manip_mach.htm

jh
---------

Milí zelení,

náš sjezd začne dnes večer v době, kdy zbývá jen hrstka dní do konference
v Kodani. Ta má stanovit cestu k záchraně takové podoby Země, v níž se 
v uplynulých osmi tisíciletích vyvinula civilizace -- nebo alespoň 
(spíše...) k zabránění tomu, aby se změnila způsobem zdrcujícím pro 
lidstvo a vedoucímu k největšímu vymírání od konce druhohor.

Zelení jsou pro českou veřejnost politickými představiteli 
environmentálního hnutí, skutečného konzervatismu, snahy chránit cenné dědictví 
minulosti. Tedy i ochrany lidských práv, zdraví, přírody, ochrany těch 
nejslabších. Abychom tomu dostáli, musíme se ke změně klimatu postavit čelem.

To předpokládá, že o tomto největším problému, před kterým lidstvo kdy stálo, 
budeme dost vědět. S pomocí mnoha dalších k tomu již několik let připravuji 
české podklady. Všechny jsou zde:
             http://amper.ped.muni.cz/gw
 -- najdete tam určitě řadu věcí, které Vás zaujmou, nověji např. 
shrnutí zprávy o důsledcích změn v Arktidě (publikované WWF v září), viz
             http://amper.ped.muni.cz/gw/wwf

Rostoucímu tempu publikování zásadních zpráv ale již nestačím. Pokud jde o 
vědu o změně klimatu, pak je nyní potřeba sáhnout po novém rozsáhlém 
shrnutí nových poznatků z konce listopadu,
             http://copenhagendiagnosis.com
(český překlad jejího Exekutivního shrnutí, pouhá jedna stránka, viz
             http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis)
 -- a pokud jde o to, co je potřeba dělat, pak po
   http://www.sei-international.org/?p=publications&task=view&pid=1318,
 (Europe's Share of the Climate Challenge), český úvod viz 
http://zmenaklimatu.cz/tiskove-zpravy/nova-studie-snizit-evropske-emise-o-40-je-mozne-uz-za-dese.html

Stručná shrnutí nejnovějších zásadních zpráv jsou s komentáři a diskusí 
přístupná na blozích http://realclimate.org, http://climateprogress.org,
http://skepticalscience.com, http://desmogblog.com a odkazech odtud.

Bylo by dobré, kdyby z našeho sjezdu vyplynulo zásadní sdělení:

   Základním cílem Zelených je obnova vyrovnaného "rozpočtu"
     (vyrovnané energetické bilance) planety Země, čili
   návrat koncentrací oxidu uhličitého pod hodnotu 350 ppm.

Pokud jde o těch 350, tak prosím pohleďte na http://350.org nebo na
           http://www.veronica.cz/klima

Já se jako fyzik a hvězdář věnuji osvětě o globálním oteplování, jeho 
důsledcích a o cestách, jak je zpomalit, už od roku 1990. Nezvládl jsem to 
v potřebné míře, nezvládly to ani největší světové kapacity v čele s Jimem 
Hansenem (http://www.columbia.edu/~jeh1), který, jak se už dlouho ukazuje,
má vždycky pravdu.

Ještě ale není vše ztraceno, ještě lze nejhorší změny odvrátit. Máme na to ale 
už jen pár let. Nesmíme je pro...

s pozdravem
 Jeník Hollan


More information about the Gw mailing list