[Gw] rámec Greenhouse Development Rights

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu May 28 00:24:11 CEST 2009


Připravil jsem (díky Jirkovi Doškovi) český překlad základního shrnutí 
konceptu Greenhouse Development Rights
a dále kratšího dvoustránkového dokumentu od týchž autorů zaměřeného 
speciálně na EU. Jde o texty
     http://amper.ped.muni.cz/gw/gdr/summary_cz.pdf
     http://amper.ped.muni.cz/gw/gdr/call2cz.pdf

Koncept počítá závazky zemí jako součty závazků těch jejich obyvatel, jejichž 
příjem je nad "rozvojovým prahem", pracovně zvoleným jako $20 na den (dle 
parity kupní síly). Vychází přímo z UNFCCC, přičemž za "schopnost" země bere 
sumu částí příjmů přesahující tuto hranici, a za "odpovědnost" podíl 
kumulativních emisí (bráno, opět pracovně, od r. 1990), které nepřipadají na 
pokrytí potřeb spadajících pod onen rozvojový práh (jak přesně počítají tohle, 
to teprve musím zjistit). Obě hodnoty pak přepočítávají na procenta světového 
úhrnu a z nich berou průměr označovaný jako RCI (Responsibility & Capacity 
Index). Ten pak vyjadřuje poměrný závazek dané země pro mitigaci i adaptaci.

Takové výpočty dávají rozvinutým zemím větší závazky, než na sebe zatím byly 
ochotny brát. Ale měly by být přijatelné pro země nerozvinuté, protože je lze 
označit za spravedlivé. Tedy měly by naději uspět jako základ dohody, na níž i 
non-Annex I přistoupí. A tak i dát poslední šanci na naplnění cíle UNFCCC, než 
už to přestane být jakkoliv možné.

Porovnání různých způsobů počítání vhodných podílů zemí na celkových 
mitigačních cílech poskytuje studie shrnutá a dostupná na stránce
  http://www.boell.de/ecology/resources/resource-governance-ecology-5430.html
("GDRs" z ní vychází nejlépe). "GDRs" vyzdvihuje i Worldwatch Institute, viz 
odkazy v adresáři
    http://amper.ped.muni.cz/gw/gdr/

Na ten adresář jsme už přidal odkaz do indexu "depozitáře"
    http://amper.ped.muni.cz/gw/
  v němž je celá řada překladů a zdrojů, jež jsem za poslední dva roky vytvořil.

Je mi jasné, že vyjednat byť i jen přihlédnutí k rámci GDRs je nyní v EU 
těžko možné. Nicméně je dobré o takové metrice vědět a občas ji zmínit. 
Výrazně jiná metrika asi nebezpečný zásah do klimatického systému 
neodvrátí. Ostatně to současné mezinárodní handlování čím dál 
zřetelněji naznačuje.

Jeník H.


More information about the Gw mailing list