[Gw] 2 astro-clanky na realclimate

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Sun Mar 16 21:47:48 CET 2008


Až po týdnu jsem si pročetl dva nové příspěvky na blogu
http://realclimate.org -- oba jsou pěkné a značně astronomické.

Ten starší je ,,o krtkovi``,
 http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/03/the-global-cooling-mole/
a věnuje se rozboru toho, co klimatologové soudili o budoucím vývoji
podnebí v sedmdesátých letech. Cituji předposlední odstavec:

  "In other words, during the 1970s, when some would have you believe
   scientists were predicting a coming ice age, they were doing no such
   thing. The dominant view, even then, was that increasing levels of
   greenhouse gases were likely to dominate any changes we might see in
   climate on human time scales."

Čili asi: ,,Pokud vás někdo přesvědčuje, že v sedmdesátých letech vědci
předpovídali začínající dobu ledovou, pak vězte, že nic takového nedělali.
Dominantní pohled byl i tehdy takový, že rostoucí koncentrace skleníkových
plynů budou pravděpodobně vládnout jakýmkoliv změnám, které budou probíhat
v časových  měřítkách pro lidstvo relevantních``.

Více o tom, vč. připomenutí podstatných myšlenek již z devatenáctého
století a také osudů Milankovićovy hypotézy, v odkazu na podrobný článek,
 The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus
 http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/131047.pdf

Nový je pak přípěvek
 http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/03/a-galactic-glitch/
-- přímo se věnuje tomu, jak často asi Slunce prochází galaktickými
rameny. Dochází k odpovědi, že to vlastně nevíme, a že rozhodně nemůžeme
udávat nějakou periodu. Na konci jsou odkazy na filmy (asi dost pitomé),
které jsou ale na takových myšlenkách, jejichž otcem je přání, založeny.
Jeden z nich (,,Podvod``) měl premiéru před rokem (německy pak doplněně v
červnu), odkaz dole ve článku vede na tehdejší reakci na realclimate (a
ta pak, v ,,updates`` na podrobnější komentáře v němčině aj.)

zdraví jh

More information about the Gw mailing list