[Gw] glosář Souhrnné zprávy

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Feb 18 14:50:53 CET 2008


Milí zájemci o ochranu klimatu,

doeditoval jsem včera český glosář, bilingvně je to
  http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/gloss_en_cz.htm
 a jen česky
  http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/glos_cz.htm

Našel jsem přitom pár věcí, které stojí za změnu v anglické předloze, něco
z toho jsem do té bilingvní verze dal, uvidíme, jestli to Andy Reisinger
přijme, až se vrátí do práce. Snad by se to do definitivní verze SYR dalo
ještě implementovat.

Je to pravda mnohaoborová kompilace definic a vysvětlení. Ač jsme se Jirka
Došek i já snažili, určitě je tam dost co vylepšovat. Pokud byste na něco
přišli, ozvěte se prosím, opravím to coby dup. Doufám, že glosář bude
užitečný i pro výuku... Taky jej můžeme doplnit vhodnými dalšími
hypertextovými odkazy na jiné adresy, v tištěné podobě to nemusí rušit.

Pro knižní vydání ještě musím zredigovat překlad Tématu 6, jak jej
vytvořil Alexander Ač; k tomu se asi dostanu tak do týdne.  Pak taky dám
všechny překlady do jediného pdf, půjde tak např. hledat řetězce v celém
souboru.

Jak jsem to počítal, čtyři Shrnutí, Glosář a Téma 6 jsou dohromady 394
tisíc znaků (a ovšem řada obrázků navrch), nyní je to 122
stran (glosář je ale desetibodovým písmem, hodně namačkaný na 16 stran).
K tomu musí přijít nějaké titulní listy a předmluvy, mělo by se to vejít
do 128 stran, bude to pak dělitelné všemi mocninami dvou.

zdraví Jeník H.

PS.
 nějaké další reference ke klimatu jsem dal do přehledů svých loňských
aktivit v tomto oboru, spolu se zdůvodněním, proč se tomu věnovat, je to
  http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/2007.cz.pdf
 či
  http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/2007.cz.htm
 (ve světelném adresáři je to vzhledem k tomu, že druhá půlka textu je o
neplýtvání světlem, tam je odkazů mnohem víc).

More information about the Gw mailing list