[Gw] RE: solarni oteplovani (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon Feb 13 17:31:25 CET 2006


(Šlo původně o spouštění ,,Heinrich events``, u těch snad nikdo o solárním
popudu neuvažuje, na rozdíl od ,,Dansgaard-Oescher events``).

j
---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 13 Feb 2006 17:15:40 +0100 (CET)
From: Jan Hollan <jhollan at amper....muni.cz>
To: Cilek at gli....cz
Subject: RE: solarni oteplovani (fwd)

Děkuju za odkaz, Stefan Rahmstorf má naštěstí publikace online, jsou moc
pěkné,
 http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/

(jinak je to též jeden z autorů realclimate.org, jeho příspěvky jsou tam
pohodlně dostupné).

Články ukazují, že možný solární forcing se týká _jen DO_ cyklů (proto
jsem hledáním souvislostí s HE nic nenašel). Je to přinejmenším pěkná
hypotéza, podporou pro ni je, že 1470 let je dost dobrou superpozicí cyklů
(známých) s délkami asi 87 let a 210 let. Podobný rytmus lze ale vytvořit
i bez toho delšího cyklu, jen s pomocí 11letého. Je to rozebráno v loňské
publikaci

   * Braun, H., M. Christl, S. Rahmstorf, A. Ganopolski, A. Mangini, C.
    Kubatzki, K. Roth, and B. Kromer, 2005: Solar forcing of abrupt
    glacial climate change in a coupled climate system model. Nature,
    438, 208-211.

http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Nature/Braun_etal_Nature_2005.pdf

Ne, že by existoval solární cyklus s takovou periodou, to si jen ze
solárně podmíněných minim přítoku sladké vody ten nelineární, pomalu
reagující glaciální klimatický systém vybírá. Práce Braun et al přitom
nijak nespekuluje o velikosti forcingu, parametrem je jen odchylka od
obvyklého přítoku sladké vody (je potřeba aspoň -10, možná až -40 mSv --
to je ale legrační zkratka, já ze nemůžu ubránit číst ji napřed vždycky
jako SI jednotku sievert, asi by si sverdrup zasloužil jinou zkratku,
třeba Svd).

Článek v Geophys. Res. Let. z roku 2003 jen zmiňuje, že možný solární
forcing pro DO cykly uváděl Broecker et al v roce 1990, jinak se jím nezabývá.

Připadá mi, že to spouštění DO oteplení je asi nejzajímavějším použitím
možné solární variability dál do minulosti -- jakousi analogií orbitálního
forcingu a glaciálních cyklů, ale s mnohem menším a hlavně kratším
impulsem (taky jde o změny hlavně lokální). Je to pěkný popud, proč
zkoumat Slunce coby proměnnou hvězdu.

Jako zvědavý hvězdář jsem se taky podíval i po moderních článcích o
skutečné variabilitě zářivosti Slunce, pěkný přehled je zmíněn v blogu
Climate Science (Roger A. Pielke Sr.,
http://climatesci.atmos.colostate.edu, konkrétně
http://climatesci.atmos.colostate.edu/2006/02/06/what-is-the-current-understanding-of-solar-forcing-of-climate-change/
):

  Volume 11 No 1 of Past Global Changes News publication has a valuable
  summary of the current understanding of solar forcing of the climate
  system by Judith Lean. Her short article on pages 13-15 entitled
  "Solar forcing of climate change: current status" concludes that the
  "...total solar irradiance increases ~ 0.5 W per meter squared from
  the Maunder Minimum to the present-day quiet Sun."
 URL:
 http://www.pages-igbp.org/products/newsletters/NL2005_3low_res.pdf

Půl wattu je hodně, tolik bych ani nečekal, když je to opřené o model
Slunce, tak se to asi dá brát už vážně. (Jinak, celý ten věstník Past
Global Changes News je pěkný.)

srdečně zdraví
 j hollanMore information about the Gw mailing list