[Gw] solarni oteplovani

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu Feb 9 21:44:21 CET 2006


Solární oteplování

diskuse k článku (v letošním prvním čísle Vesmíru, str. 12 a 13, též
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6589

(já to vyplnil, ovšem s překlepy a zmatky, do komentářů, tady by to mělo
být vidět hypertextově a s méně chybami):


[1] Solární příspěvek je jistě menší

Tvrdit, že
,,Celkový solární příspěvek k současnému oteplování může být zhruba 30 %.``
je velmi přehnané, a především zavádějící.

Solanki et al. v citovaném článku na str. 1087 vlevo nahoře má větu,
ze které výše uvedená dezinformace může pocházet:

,,It was shown that even under the extreme assumption that the Sun was
responsible for all the global warming prior to 1970, at the most 30 %
of the strong warming since then can be of solar origin.``

tedy asi:

,,Bylo ukázáno, že i za extrémního předpokladu, že celé globální
oteplení před rokem 1970 bylo způsobeno Sluncem, ze silného oteplení
od té doby může být solárního původu nanejvýš 30 %.``

Tedy, 30 % rozhodně není odhad, kolik tak asi činí solární podíl na
oteplení, ale je to horní hranice za naprosto nerealistického
předpokladu, že atmosféra měla až do roku 1970 přirozené složení. To
by šlo, kdyby autor chtěl použít jinou formulaci než Solanki et al.,
vyjádřit snad zakončením citované věty.

,,...zcela jistě menší než 30 %``.

To je rozdíl -- solární podíl je nepochybně malý (to znamená, že na
něj současné oteplování vůbec nelze svalovat), ne docela velký
(třetinový), což může laik interpretovat, že při dalším zpřesnění se
ukáže, že je dvoutřetinový...

Výkon Slunce se mění jen tak o promile, což ve škále ,,radiative
forcing`` znamená tak dvě desetiny wattu na metr čtvereční. To je o
řád méně, než činí forcing, daný změnou složení ovzduší. Navíc ten
sluneční příkon je o to jedno promile vyšší jen tehdy, když je na
Slunci dost fakulí, tj. ne v minimech sluneční činnosti, která
samozřejmě nastávají i v našich desetiletích (např. zrovna nyní).
Téměř vše o tomto tématu se lze, jako i u jiných otázek ohledně změny
klimatu, dozvědět na adrese http://realclimate.org. K citovaným
pracem, a pracem dalším, s odlišnými závěry, pak přímo z příspěvku
http://www.realclimate.org/index.php?p=180
-- Did the Sun hit record highs over the last few decades?
Tam je i URL práce Solanki et al. a dalších.

Solární oteplování určitě není velké politické téma budoucnosti. Se
solární variabilitou se v modelech klimatu dávno počítá, a čekat se od
eventuálního poklesu slunečního výkonu během nejbližších desetiletí
nedá nic více, než že snad vykompenzuje úbytek antropogenních aerosolů
(ty nás proti oteplování trochu chrání, ale jejich emise jsou příliš
ničivé pro zdraví, proto je v našem bohatém světě už desetiletí
snižujeme, časem je musí začít snižovat i Čína).

Jan Hollan, Hvězdárna v BrněMore information about the Gw mailing list