[Gw]A Greener Planetary Greenhouse (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Fri Sep 7 21:20:08 CEST 2001


Věda o změně klimatu používá různé odhady, které doposud nejsou
spolehlivě ověřeny pozorováním. Předpoklad, že oteplování probíhá pomalu,
protože se pomalu ohřívá oceán, byl už dříve letos ověřen zjištěním, že se
oceán vskutku již trochu ohřál. 

Jiným předpokladem je, že fosilní uhlík, který nezůstane v ovzduší, se
schovává do zvýšeného přírůstku vegetace na severní polokouli, hlavně lesů
(a že jen menší část se rozpustí v oceánu). Kolik uhlíku navíc se 
v bujněji rostoucí vegetaci ukládá, stále nevíme, ale že skutečně roste
více, o tom mluví odkaz uvedený dále.

Jisté je jen to, že takový ,,ponor`` uhlíku je věru dočasný. Ještě v tomto
století se očekává, že boreální lesy se z ponoru změní v přídavný zdroj
emisí uhlíku do atmosféry. 

zdraví Jeník

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 7 Sep 2001 10:01:05 -0500
From: NASA Science News <snglist at LYRIS....nasa.gov>
To: NASA Science News <snglist at LYRIS....nasa.gov>
Subject: A Greener Planetary Greenhouse

NASA Science News for September 7, 2001 10:00:00 AM

In recent years Earth-orbiting satellites have seen plants growing more
vigorously than usual over northern parts of our planet. The extra
vegetation could be a result of and a feedback mechanism for climate
change.

FULL STORY at

http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast07sep_1.htm?list66269


---


More information about the Gw mailing list