[Gw]Global warming or nuclear waste - which do we want?

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Wed Jul 18 13:10:30 CEST 2001


Kolega Sobota upozornil manželku na pěkný článek v Europhysics News (2001)
Vol. 32 No. 2 (autoři H.Nifenecker and E.Huffer). Kdo časopis nedostává,
najde článek na adrese
  http://www.europhysicsnews.com/full/08/article4/article4.html

S varováním před fosilní lobby velmi souhlasím.

Všiml jsem si v článku několika rozporů, ilustrujících absenci některých
základních současných náhledů u autorů a asi i u většiny fyzikální obce 
(v článku jsem nenašel řetězec ,,efficien`` nebo ,,saving``).

Srovnání Dánska se Švédskem a Francií (mají poloviční emise i na obyvatele
a rok) jasně ukazuje, ze většina rozdílu musí být způsobena něčím jiným
než užíváním nukleární elektřiny. U Švédska to budou asi izolované a těsné
domy, u Francie teplejším klima. Fosilní elektřina v Dánsku jistě pětinový
podíl na jejich vysokých emisích uhlíku měla, je ale dobře známé, že právě
ten se snaží Dánové snížit využitím přírodních toků energie a poměrně se
jim to daří.

S tvrzením, že vypínat přednostně jaderné elektrárny je velmi nemoudré a
pokrytecké, zcela souhlasím. Prioritní je jistě ochrana klimatu a vypínat
je potřeba tedy hlavně fosilní zdroje. S tvrzením, že je vhodné masově
začít stavět jiné jaderné zdroje, už souhlasit nemohu. V Evropě se prostě
nemají stavět klasické elektrárny žádné.  Pokud možno ani v rozvíjejících
se zemích (pokud se tam tomu ale někde nelze vyhnout, dal bych i já
přednost jaderné teplárně před fosilní teplárnou nebo velkou vodní
elektrárnou, výjimkou by mohla být leda velmi levná a účinná zemněplynová
teplárna nebo i pouhá elektrárna s krátkou životností).
  
Článek v tomto ohledu obsahuje zjevný rozpor: mluví o snížení skleníkových
emisí nukleárními zdroji o 20 % (a stejném pomocí náhrady fosilních paliv
biomasou) a současně o potřebě je do roku 2050 snížit třikrát. Přitom
zmiňuje jen zdroje. Je nabíledni, že zdroje to nezvládnou. Jen rychlé
snižování plýtvání, technologicky naprosto bezproblémové a sociálně 
i hospodářsky moc prospěšné.

To je ale podmíněno osvětou, ,,lidskými zdroji`` a financemi. Aspoň ty
druhé dvě věci jsou dostupné jen tehdy, když se nové technicky náročné
zdroje ve velkém stavět nebudou.

Viz ostatně koncept
  http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e_papers/clanky/temelin.htm
 -- tam poukazuji i na to, že i potřebná osvěta je běžnými rozpravami
o jaderných elektrárnách blokována. 

Asi bych měl ten text do Europhysics News poslat. 

Má odpověď na otázku v názvu článku,
    ,,Globální oteplení nebo jaderný odpad - co z toho chceme?``
 by tedy zněla: co nejméně i toho druhého, jsou všestranně výhodnější 
cesty. Viz ostatně i archivy mailinglistů na http://amper.ped.muni.cz

zdraví Jeník Hollan

More information about the Gw mailing list