[Gw]Re: Gw digest, Vol 1 #13 - 1 msg

Honza Votava honza.votava at volny...
Thu Jun 7 20:53:22 CEST 2001


Díky moc za odpověď
Tak se mi to zase trochu více vyjasnilo. Měl jsem totiž pocit, že podstatný
podíl vnitřní proměnlivosti klimatu na nynějším oteplování hlásá velký počet
odborníků. S jedním takovým jsem si pár dopisů prohodil a o druhém jsem měl
možnost číst v Mladé frontě. Tam totiž párkrát citovali nějakého pana
Pretela, který neustále připomínal, že vedle skleníkového efektu je tu nyní
vliv právě dlouhodobých klimatických výkyvů. To mě dost znejistělo.
V poslední zprávě IPCC jsem při pátrání po nějakém potvrzení či vyvrácení
těchto doměnek nenašel skoro nic, což mi spíše potvrdilo, že to s tou
vnitřní proměnlivostí nebude až zas tak horké. Až na toto:
Píše se zde: "Natural factors have made small contributions to radiative
forcing over the past century."
a přesto pokud jde o roli lidské činnosti v oteplování, je zde psáno pouze:
"...this warming was unusual and is unlikely to be entiraly natural in
origin."
... ale to asi nebude příliš podstatné.
No ale to je jedno, na tohle už nikdo odpovídat nemusí. Spíše by mě
zajímalo - nevíte náhodou, jaká je relativní účinnost ozónu?

Zdraví
Honza Votava

----- Original Message -----
From: <gw-admin at amper....muni.cz>
To: <gw at amper....muni.cz>
Sent: Sunday, June 03, 2001 7:35 AM
Subject: Gw digest, Vol 1 #13 - 1 msg


>
> Send Gw mailing list submissions to
> gw at amper....muni.cz
>
> To subscribe or unsubscribe via the web, visit
> http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/gw
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> gw-request at amper....muni.cz
> You can reach the person managing the list at
> gw-admin at amper....muni.cz
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific than
> "Re: Contents of Gw digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Re: =?iso-8859-2?Q?P=F8irozen=E9_klimatick=E9_v=FDkyvy?= (Jan Hollan)
>
> --__--__--
>
> Message: 1
> Date: Sat, 2 Jun 2001 21:24:47 +0200 (CEST)
> From: Jan Hollan <jhollan at amper....muni.cz>
> To: gw at amper....muni.cz
> Subject: Re: [Gw]=?iso-8859-2?Q?P=F8irozen=E9_klimatick=E9_v=FDkyvy?=
>
> > Většina vědců je zdá se přesvědčena o relativně velkém vlivu vnitřní
> > proměnlivosti klimatu na oteplování. Jaké pro to mají důkazy? Co se
vlastně
> > ví tom, jak tato proměnlivost funguje? Zatím jsem četl jen pár
nepotvrzených
> > teorií a nic kloudného. Jeví se mi to celé dost zmatené. Vím, že tohle
je
> > dost těžko zodpověditelná otázka, ale bych bych vděčný, když by mi k
tomu
> > někdo řekl něco alespoň něco.
> > Honza Votava
>
> Omlouvám se za liknavost v odpovídání, lepší to už asi nebude...
>
> Já bych řekl, že oteplování, tedy to globální, a přirozená proměnlivost
> klimatu jsou dvě hodně rozdílné věci. Proměnlivost se uplatňuje hlavně
> tím, že se někde otepluje a jinde ochlazuje, třeba i o hodně. Veliké a
> dost rychlé zvraty nastávaly např. v ledové době a na jejím sklonku,
> změnami proudění v Atlantiku (D.-O. events).
>
> Zato globální teploty se nemohou moc měnit jinak, než změnou zářivé
> bilance Země. O té rozhoduje
> - světlost (albedo) povrchu Země
> - průsvitnost atmosféry pro sluneční záření
> - zářivý výkon Slunce
> - tepelně-izolační vlastnosti atmosféry, tedy její (ne)prostupnost
>  pro dlouhovlnné infračervené záření
>
> Pro střídání ledových a meziledových dob je spouštěcím mechanismem změna
> albeda severní polokoule změnou rozsahu sněhové pokrývky, vyvolaná
> rozdílným úhrnem letního oslunění v závislosti hlavně na tom, ve které
> severské roční době je Země v přísluní, o kolik je to přísluní blíž než
> odsluní a taky na sklonu ekliptiky k ose Země. (O této astronomické
> podmíněnosti viz česky můj text doba_led*,
>  http://amper.ped.muni.cz/~jhollan/gw/clanky/ ).
> To je cyklus pomalý, ostatně bude v nejbližších statisících letech
> bezvýznamný (díky nyní velmi malé excentricitě zemské orbity). Ostatně
> o tom už má předchozí odpověď:
>  http://amper.ped.muni.cz/glot/a/msg00009.html
>
> Průsvitnost atmosféry klesá hemisféricky a zčásti i globálně po
> gigantických explozích sopek, až na několik let. V klimatických záznamech
> je tento vliv jasně rozeznatelný, jde ale o změny krátkodobé. Náhodným
> seskupením velkých explozí ale může ochlazující vliv zaprášené
> atmosféry (vlastně stratosféry, která není promývána srážkami) trvat třeba
> i desetiletí. Úbytek slunečního příkonu na metr čtvereční povrchu Země
> činí někdy až dvě procenta, čili až pět wattů. Mnohem větší úbytek by
> nastal až po explozi řádově větší, totiž kdyby na Zem dopadla planetka
> velká několik kilometrů -- i takové ochlazení by se asi projevilo jen na
> dobu nejvýše několika desetiletí (zato by bylo tak velké, že by zcela
> rozvrátilo civilizaci, mimo jiné). Oteplení ale žádné exploze způsobit
> nemohou, takže k tomu současnému jistě nepřispívají, jen je občas
> přibrzdí.
>
> Pak je zde ještě albedo atmosféry dané oblačností, to se mění rychle dle
> místa a času, asi nějak přispívá i ke krátkodobé variabilitě globálních
> teplot, ale těžko k oteplování samému.
>
> Konečně, v průmyslové době postupně přibývá aerosolů antropogenních, které
> oteplování významně zpomalují. Zdaleka je ale nemohou zastavit, přestože
> už ubírají snad až jeden watt na metr čtvereční (v Evropě jich ubývá,
> v Asii přibývá).
>
> Zářivý výkon Slunce se skutečně mění. Měření existují ale jen asi dvacet
> let, viz v archivu gw
>  Linkname: [Gw]Zmeny vykonu Slunce
>     URL: http://amper.ped.muni.cz/glot/a/msg00003.html
> a opět je to něco, co se v globálních změnách teplot za poslední stovky
> let rozlišitelně projevuje (využívá se přitom odhadu, že když se toho na
> Slunci moc neděje, je jeho výkon trochu nižší než v dobách, kdy je tam
> hodně skvrn, tak jako to ukazují ta družicová pozorování). Přepočteno na
> metr čtvereční zemského povrchu, činí největší rozdíly mezi slunečními
> příkony asi čtvrt wattu. V posledních desetiletích bývají maxima sluneční
> aktivity dost vysoká, takže to pak zprůměrováno asi malinko přispívá
> k oteplování Země, snad na úrovni desetin wattu na metr čtvereční.
>
> Velké globální změny teplot ale může způsobit jen změna izolačních
> schopností atmosféry. Tedy hlavně změna koncentrace skleníkových plynů
> v ní. Nebýt velkých změn složení ovzduší, žádné výrazné ledové a teplejší
> doby by nemohly nastávat.
>
> Kromě malého příspěvku slunečního jsou tak jediné ,,přírodní``
> příspěvky k současnému a budoucímu oteplování dva:
> - zmenšující se sezónní i trvalá sněhová pokrývka
> - rostoucí obsah vodní páry v ovzduší
>
> Oba jsou ale přírodní dost málo, protože jsou to prostě pozitivní zpětné
> vazby vyvolané vzrůstem teploty za posledních sto let. Druhá z nich, totiž
> větší koncentrace páry v atmosféře, je hodně významná a její role bohužel
> stále poroste, teplejší vzduch může páry obsahovat víc. Zatímco ty obvykle
> zmiňované skleníkové plyny, kterých je po celé Zemi zhruba stejně,
> přidávají dnes (,,zlepšením`` izolačních vlastností ovzduší) asi 2,5 W/m2,
> přídavná vodní pára přidává už v průměru hádám aspoň jeden watt a
> bude postupně víc, jak se bude oteplovat. Nebýt oteplení, které vyvolaly
> antropogenní emise skleníkových plynů, byl by vliv měnící se sněhové
> pokrývky i vlhkostí ovzduší malý, jako býval před polovinou
> devatenáctého století.
>
> Jak velice nápadně je současné oteplování mimo rámec minulé přírodní
> variability, ukazuje článek, na který vede odkaz ze stránky
>  Linkname: NOAA Paleoclimatology Global Warming - The Data
>     URL: http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/paleolast.html
> -- je od Thomase J. Crowleyho, July 14, 2000 Science, 289: 270-277
>  Linkname: "Causes of Climate Change Over the Past 1000 Years."
>     URL: http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/pubs/crowley.html
>
> (Jak se na něj teď znovu dívám, ověřuji si, že na obrázky je nutné se
> dívat ve tvaru pdf, ty ,,gify`` jsou stěží čitelné.)
>
> Změny teplot, uvedené ve článku, ale nejsou globální, proto tam zůstává ta
> velká variabilita i po uvážení prachu, slunečního záření a skleníkových
> plynů. Ta je dána právě fluktuacemi v cirkulaci vod a vzduchu, tedy tokem
> proměnlivým tokem tepla mezi polokoulemi. Je nápadné, že několik uvedených
> Globálních Cirkulačních Modelů (GCM) dává tuto hemisférickou variabilitu
> velmi dobře odpovídající té skutečně zaznamenané. (Článek se asi týká jen
> severní polokoule proto, že pro jižní nejspíš nejsou tak dobrá data
> o teplotách v celém minulém tisíciletí.)
>
> Ze stránek NOAA byste asi našel i další zajímavé odkazy, které
> proměnlivost klimatu osvětlují. To podstatné je, že odkazy vedou na
> články, které se prodraly recenzním řízením nejrenomovanějších časopisů, a
> lze je tedy považovat za zcela důvěryhodné. Stránky NOAA jsou kromě toho
> hlavním archivem dat o klimatu v minulosti, tedy i o jeho proměnlivosti.
>
>
> Vaši větu, uvedenou na začátku:
>
> > Většina vědců je zdá se přesvědčena o relativně velkém vlivu vnitřní
> > proměnlivosti klimatu na oteplování.
>
> musím tedy dementovat. To si většina vědců zřejmě nemyslí. Na oteplování
> nemá variabilita daná prouděním v atmosféře a oceánech vliv vlastně žádný.
> Jen je křivka zaznamenaných teplot hrbatá místo hladká, ale to je spíš
> tím, že se neměří teploty v miliónu míst na zemi, ale v mnohem menším
> počtu stanic, a to ještě nerovnoměrně rozmístěných. Největší hrby na
> grafech teplot hemisférických, natož pak globálních, nemají původ v
> chaosu, ale jiný, dnes už dobře známý: měnící se výkon Slunce a exploze
> sopek.
>
> zdraví Jeník
>
>
>
>
>
> --__--__--
>
> _______________________________________________
> Gw mailing list
> Gw at amper....muni.cz
> http://amper.ped.muni.cz/mailman/listinfo/gw
>
>
> End of Gw Digest
>

More information about the Gw mailing list