[Gw]Dust Begets Dust (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Wed May 23 00:38:20 CEST 2001


Odkaz uvedený níže obsahuje zajímavý text o desertifikační pozitivní
zpětné vazbě. Se skleníkovými plyny to nemá co dělat, se skleníkovými
mraky snad, ale to se tam nerozebírá. Jde tam o to, že prach ve vzduchu
vede k většímu počtu kapek, které jsou pak menší a nepadají. Takže neprší.

J.

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 22 May 2001 16:07:04 -0500
From: NASA Science News <snglist at snglist....nasa.gov>
To: NASA Science News <snglist at snglist....nasa.gov>
Subject: Dust Begets Dust

NASA Science News for May 22, 2001

Everyone knows that dry weather leads to dusty soils, but new research
suggests that dust might in turn lead to dry weather.

FULL STORY at

http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast22may_1.htm?list66269


---
You are currently subscribed to snglist as: hollan at ped....cz

This is a free service.

To UNSUBSCRIBE, or CHANGE your address on this service, go to
http://science.nasa.gov/news/subscribe.asp?e=hollanAped....cz
or send a blank email to leave-snglist-66269N at snglist....nasa.gov.

Please help us know our readers better by filling out the survey at
http://science.nasa.gov/survey/readersurvey.asp?list66269

If you need to get in touch with us directly, please go to
http://science.nasa.gov/comments

Home page: http://science.nasa.gov

More information about the Gw mailing list