[Gw]blabla Ivana Breziny (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Wed May 23 00:31:44 CEST 2001


Vážený pane řediteli,

informoval mne kolega Beránek, že ve Vašich novinách vyšel nehorázně
pitomý článek (použil jiná slova):
 http://noviny.trafika.cz/mt/2001/010522/mt070601.html

Přečetl jsem si jej a musím mu dát za pravdu. Píšete 
 ( v http://noviny.trafika.cz/mt/pdf/presentation.pdf )
 že jste světovými novinami. Pak byste si ale měli dát pozor, jaké
příspěvky zveřejňujete. 

Změna klimatu není pouze hospodské téma, jak je asi vidí autor Ivan
Brezina. Je to jedno z nejvážnějších témat jak pro Evropskou unii, tak pro
OSN. Proto k němu byl založen už v roce 1988 Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), viz http://www.ipcc.ch/about/about.htm . To věru
není ,,spolek zelených`` či ,,Greenpeace``, ale soubor nejvýznamnějších
kompetentních vědců všech zemí, vyslaných tam svými vládami. Seriózní tisk
využívá především velmi autoritativních zpráv, který tento světový orgán
vydává, viz zkrátka http://www.ipcc.ch , kde je informací věru hojnost,
dokonce i velmi čerstvých (letošních Summaries for Policymakers, třetí
ještě nemá finální znění).

Horké dny tam či onde pochopitelně lidem připomenou, že slyšeli kdesi cosi
o globálním oteplování. To se ale vyznačuje tím, že se týká právě _celé
země_, momentální horka v jedné oblasti jsou něco o dost jiného (i když je
pravda, že klimatologové čekají častější výskyt extrémních stavů počasí).

Bohužel, teplota povrchu Země skutečně stoupá, a to dokonce velmi přesně
ve shodě s očekáváním. Použiji-li velmi jednoduchý příměr: kdybyste na
děti v noci hodil ještě jednu peřinu, i když předtím byly přikryty akorát,
můžete si být celkem jist, že se poněkud zpotí. Děti se naštěstí dovedou
odkopat, Země to neumí. Dnešní atmosféra je poněkud tlustší peřinou než
ta před sto či dvěma sty lety, a tak Zemi ohřívá. Pomalinku, jen čtyřmi
watty na metr čtvereční. Než se prohřejí kontinenty a hlavně oceány,
zabere to ne desetiletí, ale staletí.

Oceány se už ale nápadně prohřály, viz pozoruhodný článek zmíněný 
v archivu českého www-mailinglistu http://amper.ped.muni.cz/glot/ : 
   Linkname: [Gw]Oceany se oteplily
    URL: http://amper.ped.muni.cz/gw/2001/000010.html
 
Je jasné, že na světě existuje plno velmi bohatých a mocných společností,
které se zabývají obchodem s fosilními palivy a mají eminentní zájem na
tom, aby vše šlo tak, jako doposud. Právě ony financovaly z valné části
loňskou kampaň George W. Bushe a tak lze teď pochopit, proč se teď jako
prezident chová tak nehorázně. Pochopit ano, omluvit ne. Velmi rozhněvaní
jeho chováním nejsou jen profesionální či dobrovolní environmentalisté,
ale také evropští státníci, pokud vím, bez výjimky. 

Novináři, kteří jsou placeni bohatou fosilní lobby, ale i jiní, ti jen 
z hlouposti či lenosti, skutečně opakovaně uvádějí, že ,,vědci jsou v
názoru na změnu klimatu rozděleni``. Jsou, jenže ne zrovna fifty-fifty,
ale tak 300:1 (přesněji, 3000:10). Kdyby tak vzácně jednotný byl nějaký
parlament, tak by to vypadalo až podezřele. Viz o tom pěkný článek zmíněný
také v onom ,,mém`` příspěvku o oceánech,
   Linkname: Top climatologists reject Bush's claim that scientists are
       divided over global warming (06/04/2001)
    URL: http://www.newscientist.com/dailynews/news.jsp?id=ns9999609

(Zajímavý soubor návrhů aktivit, které se dají čekat od lidí, jejichž
zájmy by byly při účinných snahách o ochranu klimatu dotčeny, uvádí
pozoruhodný autor, na mne poněkud moc projaderný, viz
   Linkname: Chapters and Index
    URL: http://www.yeomanskeyline.com/chapters_index.html
 v kapitole 9:
       http://www.yeomanskeyline.com/chapter9.htm
 Pevně věřím, že se to Vašich novin netýká...).  
 
 
zIvan Brezina používá ještě jeden běžný argument, totiž, že družicová
pozorování (ta se nekonají moc dlouho a nemají tak jednotnou metodiku,
jako pozemní meteorologická měření) neukazují tak výrazný růst teplot. On
dokonce tvrdí, že neukazují žádný, nicméně např. vládní americká agentura
na svých stránkách uvádí, že jde o růst, byť ,,jen`` 0.06 stupně za
deselitetí, viz
  Linkname: NOAA Paleoclimatology Global Warming - The Data
    URL:
     http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/instrumental.html
 -- proč je to méně, než udávají všechny ostatní metody, to se dosud
považuje se to za nevyřešený, nicméně nijak bolestivý problém. Já jsem se
do jeho podstaty ještě nepokusil proniknout (moc nedoufám, že bych to
vyřešil...), ale je mi jasné, že u dálkových pozorování místo měření na
místě samém je velmi těžké přesně říci, co to vlastně zjišťujeme. Bohužel,
mávnout nad rostoucími teplotami přízemní vrstvy ovzduší rukou s tím, že
dřív bývaly špatné teploměry, dost dobře nejde. Oni meteorologové
používají už více než sto let teploměry prakticky stejné...

Jiný Brezinův argument je už velmi vypelichaný: Římský klub skutečně
varoval v práci Meze růstu před vyčerpáním surovin a jeho varování svět
velmi ovlivnilo. I díky tomu se začaly bohaté státy chovat trochu
rozumněji. Po Mezích růstu vyšla, také už před lety, nová významná práce,
totiž Překročení mezí. Staré jednoduché modely jsou tam opravené, ale 
budoucnost nevypadá o mnoho růžověji, hlavně budeme-li nadále nehorázně
plýtvat (o knížce viz závěr mé recenze 
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e_papers/faktor4/ ).
 
O to totiž jde -- není nutné se uskrovňovat (ač je to také možné a jistě
i mravné), ale je potřeba přestat plýtvat. Plýtvání není podmínkou
blahobytu, ale jeho překážkou. Hádejte, proč měla Severní Korea v roce
1995 větší emise fosilního uhlíku na osobu a rok než Česko? 
(Viz obrázky připravené pro inscenaci v brněnském planetáriu před dvěma
lety, http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/black_background/cnt1_w.pdf
a http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/black_background/cnt2_w.pdf).
Dotovaná fosilní paliva všem národním ekonomikám ve skutečnosti škodí, jen
není tak snadné s dotacemi skončit. 

A nakonec k argumentu, pro který se na mne jako astronoma Jan Beránek
obrátil:
 ,,existuje i hypotéza, podle níž se mění dráha Země a naše
  planeta se přibližuje ke Slunci``

Jsem si jist, že žádný _astronom_ takovou hypotézu alespoň v posledních
sto letech nevyřkl, rázem by mezi všemi ostatními platil za blba. Takové
otázky se už po staletí řeší počítáním, ne ,,odvážnými`` domněnkami. 
Orbita Země se skutečně mění, ale jen cyklicky, Sluneční soustava je pokud
jde o planety úžasně stálá, celé ty miliardy let, u Země je navíc stálý i
sklon její osy, díky Měsíci. (O drobných změnách polohy Země vůči Slunci
viz můj text o astronomické nemožnosti nové ledové doby v v příštím
půlmiliónu let,
 http://amper.ped.muni.cz/~jhollan/gw/clanky/
 či v anglické verzi
 http://amper.ped.muni.cz/~jhollan/gw/articles
 ).

Závěrem:

 neberte prosím úvodníky a články ke složitým a vážným problémům od
nekompetentních lidí (Ivan Brezina svou naprostou nekompetentnost prokázal
par excellence, obávám se, že se jeho neschopnost neomezuje na otázky
globálních hrozeb). Jste-li světovými novinami, berte je od významných
světových vědeckých publicistů. A pokud si kompetentností autora nejste
jisti, obraťte se na někoho, kdo může text posoudit. V případě změny
klimatu je to v České republice především
 prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 brazdil at porthos....muni.cz
 -- ten se na práci IPCC podílí.

s pozdravem 
Jeník Hollan
--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
       Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno               (5) 41 32 12 87

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                     43 23 90 96

        člen Společnosti pro trvale udržitelný život
       a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                fax: (5) 42 21 05 61

e-mail: hollan at ped....cz       http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
--------------------------------------------------------------------------

PS. 

 Jak to je s tou
 ,,petici sedmnácti tisíc předních
  amerických vědců, kteří ho od přijetí unáhlených opatření proti
  globálnímu oteplování zrazovali``
 jsem se začal dívat teprve dnes. Našel jsem ji na stránkách
  Linkname: Anti-Global Warming Petition - Oregon Institute of Science
     and Medicine
    URL: http://www.oism.org/oism/s32p31.htm

 Zdá se, že je založena na velmi špatném textu, který by nebylo možné
zveřejnit ve vědeckém časopise. Text však není tak špatný, aby to poznal
člověk, pro kterého je to úvodní informace -- pokud ovšem si nevšimne, že
to není článek prošlý řádnou recenzí (takové ,,drobnosti`` by si vědec ale
všimnout měl). Je smutné, že opravdu tolik lidí mu zřejmě uvěřilo. Nu, 
v USA je tak moc vědců, že se těch skoro dvacet tisíc nekritických asi 
najde, hlavně v oborech od problému vzdálených. 

Tak si vzpomínám, jak kdysi v nějaké české lékařské instituci ,,objevoval
novou fyziku`` jiný vědec ověnčený tituly, totiž ministr Hrbek. Dokonce
vydal (asi za peníze, které patřily zdravotnictví) knihu. Fyzikové, kterým
se dostala do ruky, ji měli za velmi zábavnou... Kritizovat ji nahlas
nemohli, Hrbek byl mocný pán.

Pokud k onomu podkladnímu textu petice najdu komentář, uvádějící jej na
pravou míru, pošlu Vám jej. 


More information about the Gw mailing list