[Gw]zdroje methanu

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Fri Jan 26 00:03:22 CET 2001


Hledal jsem přehled zdrojů světových emisí methanu na internetu a nenašel
jsem nic kloudného. Tak jsem koukl do Houghtonovy knížky:

Megatuny ročně (v závorkách rozmezí odhadů, asi extrémní a ne 68%)
   
 Přírodní zdroje: 
 mokřady 115 (100--200)
 termiti  20 ( 10-- 50)
  oceán  10 ( 1-- 25)
 sl. vody  5 ( 1-- 25)
 hydráty  5 ( 0-- 5) 
  (to je asi odhad uvolňování z hydrátů v permafrostu a studeného dna,
tam je možná budoucí silná pozitivní zpětná vazba, odhaduju)

Antropogenní:
 těžba fos. paliv 100 ( 70--120)
 rýžová pole    60 ( 20--150)
 ze střev dobytka  80 ( 65--100)
 výkaly živočichů  25 ( 20-- 30)
 komunální kanály  30 (   ? )
 skládky odpadu   30 ( 20-- 70)
 pálení biomasy   40 ( 20-- 80)
 (podíl ve spalinách daný nedokonalým spalováním)
 
data budou tak k roku 1994

Pak jsem našel ještě přehled pro pár zemí, který už jsem dávno měl na
disku, je to ale děleno jen pro paliva/zemědělství/odpady:
 http://www.unfccc.int/resource/docs/cop4/inf09.pdf

Pro USA viz
 http://www.epa.gov/globalwarming/publications/emissions/us2000/
     executive_summary.pdf
 např. strana 4.
Tam spadá třetina antropogenních emisí metanu na vrub skládek,
šestina je z niter dobytka, další šestina jsou úniky zemního plynu, osmina
je z hnoje, desetina z těžby uhlí. Na rýži tam připadá jen půldruhého
procenta.

Pro celý svět snad dobré údaje neexistují, odhady jsem nenašel.

Jeník Hollan


More information about the Gw mailing list