[Energ]o instalaci velekolektoru v Hostetine

Jan Hollan
Fri, 3 Aug 2001 21:49:45 +0200 (CEST)


S radostí oznamuji, že velký kolektor, nahrazující krytinu na velké části
střechy moštárny v Hostětíně, je hotový, a to za pouhé tři dny práce.

Záznam o tom si můžete díky Radimovi Machů prohlédnout na 
  http://www.veronica.cz/tinox
 -- sami uvidíte, o co jste přišli, pokud jste nebyli přitom. Nasazení
hi-tech v takovém měřítku, přitom zvládnutelné svépomocným způsobem, nelze
věru potkat často. Tím spíše ne první projekt tohoto druhu. 
 
Dík patří i Instantním astronomickým novinám (http://www.ian.cz), které
nám zapůjčily digitální fotoaparát, bez něhož by taková čerstvá reportáž
nemohla vzniknout. Dík patří i brněnské hvězdárně, která mi umožnila účast
na takové události, kde se principy známé z astronomie uplatňují tak velmi
praktickým způsobem. 


zdraví (mírně udřený) Jeník Hollan