[Ekodum] Co misto klimatizace

Jan Hollan jhollan at amper.ped.muni.cz
Wed Jan 14 12:20:55 CET 2009


(fakticky sem jen posílám se správným titulkem dopis, zaslaný 5. prosince 
několika zeleným radním a zastupitelům města Brna, aby byl k dispozici i 
veřejně. Od té doby jsem ale napsal ještě jednu práci týkající se vlivu 
oken a doporučení, jak je správně využívat pro komfort i ochranu klimatu, 
je to
          http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/paradigma.pdf )

JH


Subject: Re: ochrana klimatu jako priorita

> to je super, myslím, že toto nám opravdu chybí, dodávání argumentů a pokladů. 
> Mělo by se to dát i na naše webové stránky ... V této souvislosti se chci 
> zeptat na Pavoukem přeposlané upozornění na klimatizaci v rozpočtu města 
> Brna. Dá se navrhnout jiné řešení? I když nevím, zda již není pozdě ....

Rozhodně jsou všechna alternativní řešení lepší. Jak to Pavouk naznačil. 
Ostatně Yvonna o tom už aspoň s Martinem dávno mluvila. Pro jistotu ta řešení 
níže uvádím.


Samozřejmostí se má stát důkladné vnější zastínění šikmých osluněných střešních 
oken. Jen ne až tak velké, že by si tam přes den pak svítili uměle, a tedy i 
snadno manipulovatelné, aby se zrušilo, když se zatáhne -- nejlíp automatické.

Dál je potřeba organizační opatření takové, že se přes noc větrá průvanem. Však 
je tam noční služba, může jít okna pozavírat, kdyby šla bouřka, dveře snad ve 
hlídané budově mohou být v noci otevřené pořád, taky se tak dobře chodí 
uklízet. Kromě oken musejí být také dokořán nějaké dveře či velká okna v 
nejnižších podlažích. Nejen podkroví se tak krásně vychladí, teplou pak budovou 
táhne po celou jasnou noc vzduch jako komínem: jak se budova ochlazuje, klesá 
totiž také teplota venku, až do rána.

A nakonec, místo klimatizace je správné instalovat mechanické větrací zařízení 
s rekuperací s účinností přes 90 %, které se hodí využívat, když už je venku 
ráno tepleji než uvnitř (a mají tedy už být zavřená okna, aby se interiér 
zbytečně neohříval). Takové zařízení je jedinou technologií, která umožňuje 
komfortní větrání i v dobách denních veder.

Totéž zařízení velmi uspoří tepla v zimě a výrazně zvýší zimní komfort. Může i 
zajistit, že v interiéru nebude suchý vzduch. Pro jeho rozumnou funkci je 
potřeba utěsnit plášť budovy, aby vzduch šel skutečně tím rekuperačním 
zařízením a ne jinudy. Těsnost se ověřuje testem, je to nejrychlejší, 
nejjednodušší a nejspolehlivější ověření kvality provedení stavebních či 
údržbářských prací.

Leckde by jistě pomohlo i zlepšení izolace na normální, tj. pasivní standard 
(tj. zvýšení tloušťky izolace až tak na půl metru, ideální je sláma díky 
obrovské tepelné kapacitě). Pak se ani z rozpálené střechy nedostane dovnitř 
skoro žádné teplo.

Tu a tam by se dala aplikovat metoda užitá v podkroví v Hostětíně, totiž 
cirkulace vzduchu mezi teplejším podkrovím a chladnějšími nižšími, masivními 
částmi stavby. Využijí se tím i solární zisky v době, když by se dole jinak 
ještě topilo. Jen je potřeba mít pomalejší průtoky vzduchu, aby mohla cirkulace 
fungovat s malou spotřebou elektřiny a nebýt moc slyšet.


Umělé chlazení je až tou poslední možností, pro odebrání toho mála tepla, které 
do interiéru ve dne zvenku i tak pronikne (nebo které vytvářejí lidé a počítače 
uvnitř), pokud nevystačí vychlazení interiéru vydatným nočním větráním. U 
nových budov se dělá tak, že v betonových stropech je uloženo potrubí, jímž 
proudí chladná voda (např. z místních vrtů). U starých se užívá ochlazování 
větracího vzduchu pomocí systému poháněného solárními kolektory (vedro je totiž 
jen tehdy, když praží slunce, takže o teplo k pohonu není nouze). Solární 
chlazení je typickou aplikací, na níž se snadno shánějí granty.

Chladit v létě postaru elektricky je prostě něco, co si respektovaná instituce, 
která si sama sebe váží, v roce 2009 už nemůže dovolit. Tak chladí chudina nebo 
ti, co tomu vůbec nerozumějí. Brno by tak bylo za hlupáka, to by bylo mrzuté. 
Místo, aby dalo dobrý příklad (jiné dávat nemá) by navádělo ke škodlivému 
jednání.


Rád Brnu dál poradím, třeba i přednáškou pro ty, co je to zajímá, nebo i 
komentovanou procházkou po dotčených budovách. Ať si to město prosím objedná u 
své hvězdárny, když na ní má zaměstnané zkušené fyziky.


Každá investice má vést k výraznému snížení spotřeby tepla a elektřiny. Pokud 
to tak není, jde o investici škodlivou, nemorální. Považuji za samozřejmé, že 
takové zelení zabrání, nebo pro ni aspoň nehlasují a veřejně to zdůvodní. Z 
rozpočtu se dá jistě nyní vyhodit a když tak udělat později rozpočtové opatření 
na úpravy rozumné, ukázkové, až se nějaké nachystají. Nebo tu položku 
pojmenovat jinak, aby se to nejhorší řešení nemohlo či aspoň nemuselo 
realizovat.


ahoj, jeník

PS.
  zastínění oken a optimalizaci tepelnou a světelnou popisuji v textu

   http://amper.ped.muni.cz/pasiv/windows/construmat/optimalizace.pdf

  a v odkazu odtud, ve studii osvětlování veřejných budov

   http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/osv_kanc.pdf


More information about the Ekodum mailing list