[Ekodum] Vnitrni zaluzie proti vedru

Jan Hollan Wed Oct 10 15:14:12 CEST 2007


> Sháním odborné údaje, které vnitřní žaluzie nepustí skrz eurookna
> sluneční vedro v létě.

Sluneční vedro, to je hlavně přímo sluneční záření, které by se nemělo
dostávat do místnosti v míře větší, než je potřeba pro její osvětlení (ve
dne úplně stačí pár set, přímé slunce dává až tisíckrát víc). Ideální je
ponechat jen světlo modré oblohy a přímé slunce vyloučit. To ale není
snadné.

Kromě toho slunečního záření, které se prodere do místnosti, hrají roli i
skla ohřátá sluncem. Vnitřní sklo pak do místnosti sálá a také ohřívá
vzduch, který kolem něj proudí. Vnitřní žaluzie tomu zabránit nemůže -- ta
jen ubírá slunečního záření dále do místnosti.

Aby pomáhala co nejvíce, měla by sluneční záření co nejvíc vracet zpět
skrz okno ven. Jsou dvě možnosti, jak toho dosáhnout.

Jedna je mít na žaluzii směrem k oknu dokonale lesklý hliníkový povrch
s ochranou nevodivou vrstvou -- takové povrchy se používají u žlabových
koncentrátorů pro trubicové vakuové kolektory (u žaluzií jsem je dosud
neviděl), případně pro zrcadla některých hi-tech světlometů a svítidel.

Druhá, snáze dosažitelná možnost je dokonale a trvanlivě bílý nátěr, pokud
možno s albedem nad 0.93, tj. s pohltivostí menší než 7 % (štos bílého
kancelářského papíru pohlcuje i dvakrát více). Žaluzie by pak měla být
těsně u vnitřního skla, aby se světlo rozptýlené zpět od ní vracelo takřka
všechno skrze zasklení ven. Vysoce bílá barva může být možná o chlup lepší
než vysoce odrazivý hliník, protože umožňuje sálání žaluzie do skla
(žaluzie je pak chladnější a neohřívá tolik samotnou místnost). Nevím, kde
takovou vysoce bílou barvu (s garantovanou malou pohltivostí)  levně
hotovou koupit. Našel jsem ale práci, v níž do běžného bílého latexu
přidávali práškový BaSO4 (nejbělejší běžný materiál), v takové směsi se
hodí mít (asi hmotnostně) síranu barnatého aspoň polovinu:
http://www.usu.edu/cpl/PDF/Barium_Sulfate.pdf (Reflectance of Barium
Sulfate and White Paint Mixtures). Ti to ale měřili jen do 0.9 mikrometru,
hodilo by se aspoň do 1.5 mikrometru. Na druhé straně, infračervená
solární část je hodně odfiltrovaná už zasklením (i pokud by bylo užité jen
nízkoželezné sklo, tak povrstvením nízké emisivity uvnitř dvojskla či
trojskla).

Přehled vlastností různých povrchů je např.
   The Solar-AC FAQ: Table of absorptivity and emissivity
           of common materials and coatings
   URL: http://www.solarmirror.com/fom/fom-serve/cache/43.html

Dle něj se zdá, že by mělo být možné vytvořit nátěr ze síranu barnatého
rozmíchaného v polyvinylalkoholu (v suchém interiéru by měl vydržet). Ten
by byl ideální.

Směrem dovnitř by pak žaluzie měla mít čistý, pokud možno lesklý hliníkový
povrch bez eloxu, každý nátěr nebo elox je na závadu. I když bude žaluzie
dost horká, bude v takovém případě jen malinko sálat do místnosti.

za zajímavý podnět děkuje a zdraví
 j hollan
More information about the Ekodum mailing list