[Ekodum]pasivni novy campus (fwd)

Jan Hollan
Wed, 11 Apr 2001 20:18:21 +0200 (CEST)


Vážený pane architekte,

před časem jsem poslal panu rektorovi níže uvedený dopis, ze kterého je
asi zřejmé, o co mi jde -- stručně řečeno o to, aby nový areál MU byl
fossil-free. Vaši adresu jsem neznal, dopídil jsem se ji předevčírem po
telefonu.

Onehdá jsem v sále radnice v Novém Lískovci viděl Vaši představu nového
univerzitního areálu a letmo přelétl povídání k ní. Moc času jsem tomu
věnovat nemohl, byl jsem tam kvůli jiné věci, té níže zmíněné regeneraci
paneláků. 

I z toho, co jsem viděl, je mi ale jasné, že k novým přístupům 
k architektuře je Váš tým velmi otevřený, všiml jsem si některých
sympatických prvků mířící k trvalé udržitelnosti areálu (či k solární
architektuře).

V následujícím dopise jsem tvrdil, že areál s pasívním standardem (ve
smyslu prací dr. Feista) může vzniknout jen pod vedením architektů 
z německy mluvícího světa. To je možná přehnané tvrzení, o tom vedení --
korektnější by asi bylo ,,ve spolupráci s``, on např. prof. Reinberg na
spoluúčasti českých architektů na projektech, které se připravují 
v Česku, trvá. Musí se ale jistě jednat alespoň o plné spoluautorství, 
už kvůli garancím pro zahraniční plátce (že alespoň pasívního standardu
dosáhnou, je snazší věřit těm, kteří už to na různých příkladech
ukázali, Georg Reinberg mívá cíle ještě vyšší).

Přidal bych i tvrzení, že se na realizaci, a tedy i přípravě ,,pasívního
areálu`` musejí podílet rakouské firmy, které už něco z toho umějí a čím
dál rychleji se učí. Výhodu to může mít i v tom, že řadu věcí mohou dělat
na své náklady s tím, že se jim peníze vrátí až ,,z prokázaně ušetřených
provozních nákladů`` (prý nějakou takovou úspěšnou věc uskutečnil Herz
někde v Bratislavě a po třech letech, kdy se mu vrátily peníze, už na tom
vydělává vlastník budovy).

O solární (pasívní, nefosilní) architektuře a technologiích jsem 
v posledním měsíci dost dalšího přečetl, mám k tomu hlavně od rakouských
přátel spoustu aktuální literatury (vynikající je časopis Erneuerbare
Energie, články se sice objevují i na http://www.aee.at/, ale vytištěné
se čtou lépe). Měl bych radost, kdyby něco z toho zajímalo někoho z Vašeho
týmu -- nejlépe všechny, kteří čtou německy.

Samozřejmě rád vše, co vím, dám pro přípravu kampu k dispozici i česky, ať
již formou konzultací, přednášek nebo článků. Něco už jsem napsal, najít
se to dá na níže uvedených adresách, do příštího týdne k tomu přidám
stručnou recenzi na Feistovy Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser.

Ještě si všímám posledního odstavce, kde tvrdím, že v Česku nejsou zatím
žádní ,,passivhaustaugliche Architekten`` -- to je jistě zbytečně silné
tvrzení, ve skutečnosti jen o žádných nevím (doc. Jan Werner sice o tomto
tématu už psal, ale něco jiného je psát a něco jiného mít takovou praxi,
momentálně se věnuje jiným věcem). Pokud jste takový Vy nebo někdo 
z Vašeho týmu, omlouvám se a budu jen rád. Už dlouho se po lidech, kteří
by chtěli stavět tak, aby provoz budovy nepotřeboval fosilní paliva,
rozhlížím.

Jsem Vám kdykoliv k dispozici, nejsnáze na hvězdárně.

s pozdravem
Jeník Hollan

PS. 
 Na ten seminář ,,Gebaute Passivhäuser im Detail`` zmiňovaný níže, se
přihlásilo dvakrát více zájemců, než se tam vešlo, a nedostal jsem se tam
ani já. Seminář se ale asi bude opakovat v červnu, mohla by to být pro Vás
velmi rychlá možnost, jak se rychle seznájit s nejpokročilejšími
realizacemi a jejich představiteli. 


--------------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan
       Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, CZ - 616 00 Brno               (5) 41 32 12 87

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                     43 23 90 96

        člen Společnosti pro trvale udržitelný život
       a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                fax: (5) 42 21 05 61

e-mail: hollanAped....cz       http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
--------------------------------------------------------------------------


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 23 Feb 2001 17:01:48 +0100 (CET)
From: Jan Hollan <jhollanAamper....muni.cz>
To: prof. Jiří Zlatuška <zlatuskaAmuni...>
Cc: doc. Jan Slovák <slovakAmath....cz>,
   prof. Jiří Vorlíček <dekanAmed....cz>,
   Dr. Petr Duchoň <duchon.petrAbrno...>,
   Ing. Stanislav Juránek <brnensky.krajAvolny...>,
   mu-hvezdAamper....muni.cz, ekodumAamper....muni.cz
Subject: pasivni novy campus 

Milý Jiří,

už dlouho se chystám Ti napsat ohledně výstavby MU. Je mi jasné, že to je
velké sousto a tak se pořád místo toho věnuju věcem, na které jsem nucen
reagovat bezprostředně. Do této kategorie se ale záměr nového areálu
Univerzity asi už dávno dostal (nedávno mi jej jako opravdu naléhavý
připomněli Ludmila Nezhybová a Jura Svoboda).
 
Kdysi jsem pod dojmem energeticky šílené novostavby Ekonomicko-správní
fakulty napsal pro tehdejšího rektora dvoustránkový text objasňující, jak
mají budovy vypadat, ale nějak jsem mu jej nikdy neposlal, pořád to byl
jen koncept (prof. Schmidtovi se za to musím omluvit). Už se z něj stal
letitý dokument, viz soubory prozir.* v adresáři
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e_papers/stavby/

Od té doby vývoj pokročil, pouhý nízkoenergetický standard zmíněný v oné
výzvě je dávno překonán, dnes uvědomělé instituce staví s cílem dosáhnout
standardu pasívní budovy, viz
 http://www.passiv.de 
 či 
 http://www.cepheus.de 
 -- tento projekt (Cost Efficient Passive Houses as EUropean Standards) je
sice omezen zatím jenom na EU a Švýcarsko, ale jistě by s ním už dnes tak
významný partner jako MU mohl spolupracovat. 

Abych konečně Univerzitu kontaktoval, mě pobídla také rakouská brožura 
   Linkname: Informationsbroschüre Energieeffiziente Universitäten
    URL: http://www.eva.ac.at/(en)/projekte/uni_brosch.htm

s výstižným titulem anotace: ,,Protopené vzdělání``

 Verheizte Bildung
 100 Millionen für die Universitäten von den Universitäten

(podrobně viz 
   Linkname: Informationsbroschüre Energieeffiziente Universitäten
    URL: http://www.eva.ac.at/(en)/publ/pdf/uni_brosch.pdf 
) 

Ta není o stavění, jen o běžném plýtvání v existujících budovách, které
lze zadarmo nebo s malými náklady eliminovat.

Vybral jsem z ní citát, který říká, o co ještě spíše jde:
 
 Die Vorbildwirkung der Universität

 Durch die zentrale Rolle der Universitäten in unserer Gesellschaft
 besitzen Maßnahmen an den Universitäten eine Signalwirkung. Werden
 an den Universitäten aktiv Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
 effizienz gesetzt, so kann dies durch die Vorbildwirkung zu einem
 Vielfachen an Einsparungen außerhalb der Universitäten führen. Die
 enormen intellektuellen und zeitlichen Ressourcen, derer sich die
 Universitäten im eigenen Bereich bedienen können, lassen als Ergebnis
 vielfältige, innovative Lösungsansätze erwarten, die auf andere
 Institutionen übertragbar sein werden.

V Brně jde o mnohem více. Nový areál, kde se lidé mají vzdělávat, má mít
sám ohromný vzdělávací potenciál. Taková velká investice z veřejných
prostředků má být vzorem pro všechny ostatní. Je dnes dobře dosažitelné,
aby k provozu areálu stačilo velmi skromné topení (asi lokální teplárnou
na dřevěné štěpky) a kampus měl desetinové náklady na ně a elektřinu
proti tomu, jaký je zamýšlen dnes.

Takovou věc ale v žádném případě nelze realizovat jinak než pod vedením
nejlepších rakouských či německých architektů, kteří budovy s nepatrnou
závislostí na fosilních palivech už léta stavějí. I tam je to jen
minoritní skupina architektů, ale už existuje, rozrůstá se a je mnohem
větší a kvalifikovanější než v kterékoliv jiné zemi. 

(Jeden z nejslavnějších, prof. Georg W. Reinberg (http://www.reinberg.net)
měl 14. února v Brně na Stavební fakultě úvodní přednášku o trvale
udržitelné architektuře, na kterou jsem zástupce MU a města opomněl
pozvat, škoda, může mít ale i další, bude-li zájem.)

Možností, jak takovou akci financovat, je celá řada. Od dvoustranné
rakousko-české (či dolnorakousko-brněnskokrajské) spolupráce přes
klimatické peníze druhu Joint Implementation k různým penězům
evropským. Čím vyšší budou ambice, tím snáze se prostředky najdou. Taková
věc, jako vytváření nového univerzitního areálu, je významná příležitost
i pro celou EU. 

Podobně se asi brzy bude financovat nesrovnatelně skromnější akce, totiž
regenerace tří panelových domů v sídlišti Nový Lískovec, viz (bez zmínky o
rakouské účasti, to je zcela nová věc) http://amper.ped.muni.cz/nlr . Ty
by se totiž měly stát vzorem nejen pro Česko, ale i pro Rakousko a Unii.

Více informací o stavění a trvale udržitelném vývoji a současném dění je 
v některých dalších www-mailinglistech (např. ekodum) na serveru, který
spravuji,
 http://amper.ped.muni.cz ,
rád odpovím na dotazy tam položené. 

Zcela aktuálně by bylo vhodné, aby lidé, kteří se přípravou výstavby obou
fakult zabývají, navštívili nejvýznamnější evropský veletrh technologií
pro co nejméně škodící domy (1.- 4. března ve Welsu, v pátek jim mohu
dělat průvodce) a německy mluvící se přihlásili na
 Symposion CEPHEUS - Gebaute Passivhäuser im Detail, 23.-24.März 2001
viz
  Linkname: AEE - Seminar Passivhaus, Nullheizenergiehaus
    URL: http://www.aee.at/verz/termin/noe_23_03_01.html


Je možná zvláštní, že s výzvou pojmout nový kampus zcela mimo běžnou
českou praxi se na Tebe obracím já jako hvězdář a nějaký renomovaný
architekt. Oni ale žádní kompetentní v Česku nejsou, je leda pár takových,
kteří se v tomto ohledu trochu vzdělávají, podobně jako já. Na rozdíl od
většiny z nich ale máme (tj. hlavně Yvonna) dobré kontakty na špičky
tohoto oboru v Rakousku.

zdraví a na spolupráci se těší
Jeník Hollan