[Ekodum]opravnik omylu

Jan Hollan
Fri, 9 Mar 2001 13:46:38 +0100 (CET)


Vážená redakce, 

včera jsem poslal paní Haně Dittrichové vytištěný text příspěvku
  ,,Opravník oblíbených architektonických omylů``,
 který jsem nachystal pro seminář konaný v Brně 14. ledna. Jak jsem
pochopil, ona elektronickou podobu nepotřebuje, předpokládám, že s ní pak
budete pracovat pro vydání sborníku vy.

Příspěvek je ve zdrojovém formátu (LaTeX) i výstupním pdf v adresáři 
  http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e_papers/stavby/koncepty/

Je to text dlouhý (přes 40 KB), na semináři jsem z témat nechal publikum
vybrat jediné. V písemné podobě může být trochu redundantní, některé věci
se opakují, však si toho paní architektka všimne nebo se k němu vrátím
sám. Pro architekty určitě musím do tištěné podoby sborníku zkrátit dlouhý
text o záření. 

Někdy příští týden vystavím i html podobu textu, ta je snad výhodná pro
ev. natažení do komerčních sázecích sw. 

zdraví Jeník Hollan