[Ekodum]Seminar Nizkoenergeticke stavby

Jan Hollan
Sat, 13 Jan 2001 18:41:24 +0100 (CET)


Date: Thu, 11 Jan 2001 15:05:03 +0100
From: archall <jitkaAarchall...>

  Dovoluji si Vás informovat o akci
  
  NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY
  
  pořádanou obecně prospěšnou společností Archall a časopisem Architekt.
  
  Jedná se o jednodenní odborný seminář za účasti uznávaných architektů
  a odborníků určený pro architekty, projektanty a účastníky projektu
  ARCHALL - studenty škol architektury, designu a stavitelství.
  
  Seminář bude zaměřen na problematiku komplexního řešení při navrhování
  nízkoenergetických staveb a doplněn prezentací nejnovějších trendů
  v tomto oboru.
  
  Odborný seminář "Nízkoenergetické stavby" je kvalitně obsazenou akcí,
  která by měla přispět k vyšší informovanosti o způsobech
  nízkoenergetického stavění. Mnozí odborníci stále nejsou ochotni
  přiznat, že většina domů postavených u nás trestuhodně plýtvá energií.
  Tato skutečnost nemalou měrou přispívá k tomu, že Česká republika
  stále produkuje největší emise oxidů uhlíku mezi státy EU a zájemců o
  členství v ní. Celá polovina oxidu uhličitého u nás vzniká kvůli
  topení v chladném období roku. Emise CO2 a metanu jsou z valné části
  zaviněny právě ohromným plýtváním, které je rozhodně potřeba začít
  postupně snižovat.
  
  Paradoxem je, že i dnes, kdy doba návratnosti většiny úsporných řešení
  klesá až na 8 let a roste zisk z investic do nich, zpochybňují někteří
  specialisté na vytápění efekt investic do alternativních řešení. Zde
  máme proti vyspělé Evropě hodně co dohánět. Dobře postavené a
  izolované domy potřebují na vytápění někdy i desetinu množství
  energie, které je běžné dnes.
  
  Seminář by měl pomoci odstranit předsudky a neznalost a ukázat jakým
  způsobem řešit domy, aby neničily naše životní prostředí.
  
  Mgr. Jitka Blanářová
  
  Ředitelka Archall o.p.s.
  
    -------------------------------------------------------------    
     
         Program semináře "Nízkoenergetické stavby"
                   
  13:00 První blok
  
   * uvede Jiří Horský, šéfredaktor časopisu Architekt
    
  Přednášky:
  
  Mecanoo Architekten - holandští architekti, autoři nízkoenergetických
  rodinných domů ve Svitavách
  
  Ing. Tomáš Vimmr - hlavní projektant nízkoenergetických domů ve
  Svitavách
  
  Dipl. Ing. Jiří Škrabal - zástupce investora stavby- města Svitavy a
  zároveň uživatel jednoho z domů
  
  Akad. arch. Aleš Brotánek - autor několika staveb, které šetří energii
  a přírodu
  
  RNDr. Jan Hollan - fyzik, ekologická poradna Veronika
  
  15:00 Druhý blok
  
   * uvede ing. arch. Adam Rujbr, Archall o.p.s.
    
  Přednášky:
  
  Arch. Prof. DI Georg W. Reinberg - významný rakouský architekt, který
  se zabývá nízkoenergetickými stavbami
  
  Ing. Josef Šanda - pedagog na VŠUP v Praze, kritik nákladných řešení
  
  Ing. arch. Pavel Vaněček, ing. Vladimír Žďára - autoři
  nízkonákladového bytového domu v Sušici
  
  Ing. Karel Srdečný - autor knihy "Obnovitelné zdroje energie v Jižních
  Čechách a Horním Rakousku"
  
  Ing. arch. Mojmír Hudec - brněnský architekt zabývající se
  nízkoenergetickými stavbami
  
  Termín: středa 14.2.2001
  
  Místo konání: Aula Stavební fakulty VUT v Brně, Veveří 95
  
  Cena: 800,- Kč, pro předplatitele časopisu ARCHITEKT sleva 50%, 
  
  Pořadatelé akce: Archall, obecně prospěšná společnost zaměřená na
  podporu studentů
  
  a čerstvých absolventů škol architektury, designu a stavitelství
  
  Architekt, nezávislý měsíčník architektů
  
  Změna programu vyhrazena, aktuální informace sledujte na
  http://www.archall.cz
  
  Archall o.p.s.
  
  Příkop 4, CZ-602 00 Brno
  
  Tel.: 05 / 4517 4127
  
  Fax: 05 / 4517 5326
  
  e-mail: infoAarchall...
  
  http://www.archall.cz