[Ekodum]recenze Hummovy knihy v pdf

Jan Hollan
Thu, 28 Dec 2000 16:51:40 +0100 (CET)


Právě jsem vystavil i pdf verzi recenze knihy Othmara Humma
,,Nízkoenergetické domy``, jakož i poscriptovou verzi pro tisk brožurky
A5 (o čtyřech listech papíru A4). K dispozici jsou stejně jako html verze
jakožto humm.* v adresáři

 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e_papers/recenze

(ps verze rubů a líců listů je v humm.zip spolu se zdrojovou verzí 
v LaTeXu). Pdf a ps verze recenze jsou stejné jako html verze.

Jeník Hollan