[CCD-CR] Fw: [hajek.hvezdarna at worldonline...: CCD setkani]

Rudolf Novak novak at hvezdarna...
Thu Oct 18 19:50:09 CEST 2001


Dostalo se to ke me az nyni. Pokud nekdo nevite, ctete

Rudolf

----- Original Message -----
From: "Filip Hroch" <hroch at physics....cz>
To: "Rudolf Novak" <rudolfn at physics....cz>
Sent: Monday, October 15, 2001 11:27 PM
Subject: [hajek.hvezdarna at worldonline...: CCD setkani]


> ----- Forwarded message from "RNDr. Petr Hájek"
<hajek.hvezdarna at worldonline...> -----
>
> Envelope-to: hroch at monoceros....muni.cz
> Delivery-date: Sat, 06 Oct 2001 12:11:48 +0200
> Reply-To: "RNDr. Petr Hájek" <hajek.hvezdarna at worldonline...>
> From: "RNDr. Petr Hájek" <hajek.hvezdarna at worldonline...>
> To: "RNDr. Petr Hájek" <hajek.hvezdarna at worldonline...>,
>     <wolf at beba....cz>, <lenka at sunkl....cas.cz>,
>     <krall at troja....cvut.cz>, <hroch at monoceros....muni.cz>,
>     "Miloslav Zejda" <zejda at hvezdarna...>, <strobl at menza....cuni.cz>,
>     "Lada" <Lsmelcer.hvm at vm....cz>, "Jan Safar"
<safar at hvezdarna...>,
>     "Petr Sobotka" <sobotka at eastnet...>, <netol at physics....cz>,
>     <plutcha at unis...>, <f.lomoz at worldonline...>,
>     "Martin Lehky" <makalaki at astro....muni.cz>,
>     "Karel Koss" <koss at quick...>, <marek at ready...>,
>     <hornoch at astro....muni.cz>, "Dalibor Hanzl" <hanzl at sci....cz>,
>     <haltuf at meduza...>, <miroslav.broz at email...>
> Subject: CCD setkani
> Date: Sat, 6 Oct 2001 12:22:07 +0200
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2314.1300
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2314.1300
>
> Važení přátelé,
> touto cestou Vás informujeme o konání následující akce.
>
> PRACOVNÍ SETKÁNÍ UŽIVATELU CCD TECHNIKY V ASTRONOMII
>
> Termín konání: 26.- 28. 10. 2001
> Místo konání: Hvězdárna ve Vyškově-Marchanicích
>
> Vzhledem k úspěšnému setkaní v loňském roce v Praze se vedení sekce
rozhodlo uspořádat toto setkání a výměnu názorů na problematiku hlavně
týkající se absolutní CCD forometrie.
>
> Zatím příslibili učast a přispějí do programu: Lukáš Král, Filip Hroch,
Lenka Šarounová, Kamil Hornoch a Marek Wolf. Jedná se zatím o předběžný
program, do kterého můžete přispět i Vy. Kromě přednesených referátů bude
probíhat hlavně výměna zkušeností a praktických rad týkajících se CCD
fotometrie.
> Předběžný nástin programu:
> 26.10.2001 příjezd účastníků na Hvězdárnu ve Vyškově kolem 18.00 hod,
prohlídka hvězdárny, nocleh
> 27.10.2001 zahájení setkání v 9.45 hod P. Hájek a M. Zejda
>         10.00  F. Hroch - Fotometrie s Munipackem
>         11.00  F. Hroch - Sveží vítr na MonteBoo
>         11.30  diskuze
>         12.00  oběd
>         13.30  L. Král - Co přibylo v Munipacku pro DOS
>         14.00  K. Hornoch - CCD fotometrie v kometární
astronomii
>         14.30  diskuze
>         15.00  L. Šarounová - Absolutní fotometrie jednoduše
>         15.30  diskuze
>         18.00  večeře
>          Volná zábava v případě jasného počasí možnost pozorování
> 28.10.2001 Pokračování diskuze (v přídadě dalších přispěvatelů bude
doplněn program)
>          11.30 závěr
>
> Přihlášky k účasti zašlete nejpozději do 19.10.2001 na
adresu:phajek at sci....cz
> Pokud budete mít aktivni příspěvek uveďte jeho nazev a délku. Bude zařazen
do definitivního programu, který zajemci obdrží před setkáním.
> Pokud chcete ubytování je nutno poznamenat zda přijedete již 26.10.2001
tj. zda žádáte o nocleh z 26./27.10. a případně z 27.10./28.10.
> Pro omezený počet účastníků je možné zajistit přespání přímo na hvězdárně
v "polních" podmínkách (nutné vzít s sebou spacák a podložku pod něj). K
dispozici je 14 postelí.
> Pokud máte zájem o večeři 26.10.2001, oběd 27.10.2001 a večeři 27.10.2001
je nutné si toto obědnat závazně dopředu. Cena večeře, obědu by se měla
pohybovat kolem 60,- Kč až 70,- Kč za jednotku.
> V případě, že o tuto službu bude malý zájem, nebude se stravování
zajišťovat.
> Pro přednášející a diskutující je k dispozici zpětný projektor,
diaprojektor a počítač.
>
> S pozdravem na "setkání" se za organizátory těší Petr Hájek
>
>
>
>
>
>
>
> ----- End forwarded message -----
>

More information about the CCD mailing list