[Astro]Re: Duha

Jan Hollan
Tue, 27 Jul 2004 18:12:02 +0200 (CEST)


ahoj katko, nebyla tam adresa, kam to poslat, toz to udelej za mne:

> ----- Original Message -----
> From: Martin Šeplavý
> To: e-mailAhvezdarna.cz
> Sent: Tuesday, July 13, 2004 8:17 AM
> Subject: Duha
>
>
> Dobrý den,
>
> včera (12.7.) v 19:00 byla v Bohunicích k vidění velmi pěkná duha.
> Zajímá mne, co určuje poloměr "duhového " oblouku. Zdá se mi, že tento
> poloměr je vždy stejný?!

To je velmi dobré pozorování, vskutku je to tak. Duha je 42 stupňů od
stínu oka, kterým na ni hledíte (stínu myšleného, oko samotné je ve stínu
hlavy, pokud na ni vůbec svítí slunce).

Vzhledem k tomu, že to platí pro každé oko, a že Slunce je daleko
(prakticky v nekonečnu), stereoskopické vidění do nekonečna umisťuje i
duhu (prakticky se jeví vzdálenější než deset metrů, to už je totéž, jen u
předmětů s ostrými detaily vnímáme stereoskopicky vzdálenost až do sta
metrů). Vzdálenost nevnímáme přímo u těch jejích částí, které jdou ve
směru spojnice očí, tj. při běžném postoji nevnímáme vzdálenost vodorovné
části oblouku).

Drobné kapky vody, které se osluněné nacházejí od nás těmito směry, tj.
na plášti kužele s vrcholem v našem oku, čili v duze, mohou být už
decimetr od naší tváře (vodní tříšť z vodopádu, fontány nebo zahradní
hadice), ale taky řadu kilometrů od nás.

Ještě existuje sekundární duha, která je od stínu hlavy 51 stupňů daleko.
Ta představuje světlo, které se uvnitř kapek odrazilo ne jednou, ale
dvakrát. Má opačné pořadí barev. Mezi oběma duhami bývá tmavší pás -- do
těchto směrů se žádné světlo odražené uvnitř kapek nedostává, jen světlo
odražené na povrchu kapek.

Pěkné české informace o optických jevech nabízí Tomáš Tržický:

   Jméno odkazu: Optické úkazy v atmosféře
        URL: http://projekty.astro.cz/ukazy/

zdraví
 jeník hollan,