[Astro]Mesic jako miska (fwd)

Jan Hollan
Mon, 16 Jun 2003 13:32:15 +0200 (CEST)


---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 13 Jun 2003 14:09:20 +0200 (CEST)
From: Jan Hollan <hollanAhvezdarna...-net.cz>
To: Jan Hollan <hollanAhvezdarna...-net.cz>
Subject: Mesic jako miska

Vážená paní kolegyně,

on ten Váš dotaz kdysi zabloudil do přihrádky, která vznikla mým omylem, a
já ji dost neprohlédl, tak si jej všímám až teď.

Měsíc může být nízko nad obzorem coby miska bez náklonu jen tehdy, když je
Slunce rovnou pod ním, schované pod obzorem. U nás to tak nenastane nikdy,
o kus blíž rovníku už občas ano. Mezí pro to je zeměpisná šířka tak 38
stupňů, trochu hojnější je to pod 33 stupňů, to by odpovídalo té
Syropalestině. V zeměpisné šířce pod 23 stupňů je tomu tak u většiny srpků
po březnových a dubnových novoluních (to proto, že ekliptika je tam tehdy
kolmá k západnímu obzoru), občas i únorových nebo květnových, pokud
tolerujeme náklon pod pět stupňů. Běžnější je to blíž rovníku, s tím, že
nejčastější výskyt se přesunuje na období kolem slunovratů.

Samozřejmě, náklon o pět stupňů není moc velký, a s přimhouřením oka tak
jsou zhruba vodorovně posazené všechny tenké srpky v březnu a dubnu na
zeměpisné šířce 33 stupňů. U nás jsou nakloněné přinejmenším o dvacet
stupňů, to už je miska dost nahnutá.

Jinak, miskovité jsou v těch šířkách kolem obratníku Raka také podzimní
východy srpku před novoluním.

zdraví a za věru pozdní odpověď se omlouvá

 jeník hollan

On Fri, 14 Mar 2003 cermakova.evaApost... wrote:

> Váženný pane doktore,
> dovoluji si Vás touto formou oslovit a požádat Vás o radu v
> záležitosti, kterou řeším v rámci své diplomové práce z
> archeologie.     Zabývám se symbolickým vnímáním neolitického
> člověka a narazila jsem na jistou souvztažnost mezi keramikou,
> ženským principem a Měsícem. Zajímalo by mě, je-li v oblasti Malé
> Asie a Syropalestiny viditelný srpek Měsíce jako miska, tedy jako
> písmeno "U", případně bylo-li možné vidět Měsíc takto i na našem
> území asi 3500 let před Kristem.     Předem Vám děkuji za
> odpovědˇ.
> Srdečně zdraví
> Eva Čermáková