[Astro]Re: [IAN] Dalekohledy - dalsi navod

Jan Hollan
Sun, 20 May 2001 02:27:50 +0200 (CEST)


Děkuju za dotazy a odpovědi k dalekohledům. Bylo to pro mě pobídkou,
abych konečně dal k dispozici alespoň hrubý koncept svého již letitého
textu Hvězdářské pomůcky. Původně měl být již v létě 1998 rozmnožen, ne-li
vydán. 

On je bez obrázků dost těžko použitelný, ale něčemu lze porozumět i
i tak. Např. se tam dá dočíst, že zrcadlové dalekohledy bývají považovány
za horší než čočkové jen proto, že bývají úplně neseřízené. 

Pod názvy pom* je vše vystaveno v adresáři
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/working/
 -- tj. pom.pdf, 
  velmi provizorní zip s PostScripty pro tisk brožurky A5 
  a neprohlédnuté, snad čitelné html v pom_html

Současně se musím omluvit Tondovi Stuhlovi, který už v roce 1998 předchozí
koncept prostudoval a opravil, ale dosud se nedočkal kopie textu pro
sebe. Jirka Dušek to tehdy bez obrázků prohlásil za zcela nečitelné. 

zdraví Jeník