[Astro]opravene programy

Jan Hollan
Thu, 29 Mar 2001 23:57:14 +0200 (CEST)


Díky prosbě jednoho zájemce o otočnou hvězdnou mapku platnou v Austrálii
jsem opravil chybné kreslení sítí pro jižní polokouli v programu 
  map_bsc
 a jiné drobnější chybky
 a k tomu přidal i pár vylepšení (jako vypínání hodinových stupnic pro
sítě pro otočné mapky).

Taky jsem opravil program graph_d, aby v textové verzi graph_dt skutečně
nepotřeboval grafický ovladač a aby rozlišoval v linuxu velká a malá
písmena v názvech souborů. Program je užitečný přinejmenším pro
kreslení histogramů, umožňujících odhalit hrubé chyby v datech --
to je něco, co zatím jinak vynikající gnuplot neumí. (Za podnět děkuju
Rudolfovi.)

Do adresáře images jsem přidal spoustu mapek ve formátu eps v orientaci
rovnou pro tisk, tedy ,,landscape``. Pro ty, co v mswindoze nemají gv
(tedy nemohou si prohlížet a tisknout PostScriptové soubory) jsem přidal
i adresář pdf (ale hvězdné mapky jsou pak pěkně nabubřelé).

Vše je v adresáři 
  http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/programmes/

Pro kreslení hvězd je potřeba ještě rozbalit soubor
  http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/data/bsc5dbf.zip 

V prostředí DOS/windoze ovšem je potřeba i nějaké adekvátní *.bgi 
v adresáři uvedeném v proměnné BGI nebo v aktuálním či appendovaném
adresáři. Nebo lze použít verzi programů přeloženou Free Pascal
Compilerem, pak stačí mít na cestě ,,extender`` cwsdpmi.exe -- to ale v
grafickém režimu funguje jen na VESA kartách.

Na amperu je už hvězdný katalog k dispozici v adresáři, kde jej
programy najdou. Spouštět lze jen textové verze kreslicích programů, tedy
např.
  map_bsct
 a
  graph_dt
 -- výsledkem jsou PostScriptové soubory, jež lze prohlížet programem gv 
v prostředí Xwindow.

zdraví Jeník