[Astro]Re: [IAN] precese

Jan Hollan
Fri, 6 Apr 2001 19:11:05 +0200 (CEST)


> Jak jsem si je teď zobrazoval, precesní cyklus rotační osy Země má délku
> 26 tisíc let, ne 23 tisíc (to je asi skoro perioda, ostatně o takové
> periodě se mluvívá) ...

To je ale precese v inerciální vztažné soustavě, tj. např. vzhledem ke
stálicím. Vpomínal jsem, kde se uplatňuje ta kratší doba. Klimaticky
významná je precese vzhledem k periheliu, tj ve vztažné soustavě, kde je
perihelium Země stále stejným směrem, a ta má periodu kratší, spíš tak 22
tisíc let. Cyklus s touto délkou se pak projevuje v letní insolaci
severních krajů. 

Jinak jsem si našel pěkný odkaz, 
   Linkname: 
  Precession of the Equinoxes -- 
  from Eric Weisstein's Treasure Trove of Physics
        URL:
  http://treasure-troves.com/physics/PrecessionoftheEquinoxes.html


Jeník