[Astro]Doba ledova prijit nemuze

Jan Hollan
Thu, 21 Dec 2000 22:24:28 +0100 (CET)


Dnes jsem konečně zřídil veřejnou diskusi i o globálním oteplování 
aneb změnách klimatu, dostupnou přes http://amper.ped.muni.cz/gw/
nebo rovnou jako http://amper.ped.muni.cz/glot

Jako učitel astronomie do ní při té příležitosti přispívám poukazem 
na svůj článek o tom, že doba ledová nemůže (i kdyby lidí nebylo) 
přijít dřív než za statisíce let: 
                 viz soubory doba_led.* v adresáři:
      http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky

Že současné poledové období se v tomto ohledu astronomicky liší od
minulých meziledových dob, vím už pár let, ale teprve teď jsem to
přehledně sepsal. Něco takového už určitě bylo publikováno, česky ale
skoro jistě ne.

pěkné Vánoce přeje 
Jeník Hollan