[Astro-v]Bludice versus stálice (fwd)

Jan Hollan
Mon, 12 Mar 2001 20:24:54 +0100 (CET)


---------- Forwarded message ----------
> http://www.mujweb.cz/www/dostalko

Tak ještě k těm dvěma bludicím, 

ohrazuji se proti formulaci
 ,,V hodině astrofyziky jsme dostali za úkol pozorovat pohyb Jupiteru a
   Saturnu vzhledem ke stálicím, kterými jsou Aldebaran a některé hvězdě
   ze souhvězdí Plejády``

Pevně doufám, že jsem to tak nikdy neřekl, to jest tu vedlejší větu.
Naopak jsem stále zdůrazňoval, že je potřeba použít tolik vztažných bodů,
aby bylo možné polohy planet v jejich síti zachytit nejen přesně, ale i s
manifestovanými nejistotami. Zjednodušeně: měřit úhlovou vzdálenost
Jupiteru od Aldebaranu a Alkyoné a konstruovat z nich polohu Jupiteru je
poněkud vachrlaté, je-li Jupiter zrovna v těsném okolí oné stálicové
úsečky, co říkáte? Kde by se hodila nějaká další stálice, abychom získali
potřebnou informaci?

Taky jsem asi Plejády neoznačoval jako souhvězdí, to jsem asi ještě
neudělal nikdy. 

Opravdu jste počítala úhel tak, že jste použila funkci tangens? Ale já po
vás jistě chtěl, aby se to bez takové komplikace obešlo, vždyť je úplně
zbytečná. Nebo není?

A co bylo tou druhou veličinou ve zlomku, který jste pro výpočet úhlu
použila? Jak jste ji zjišťovala? Čeho to byla přesně délka?

Mimochodem, kde byl přesně ten pravý úhel, který jste se snažila dodržet,
byl u spodní strany onoho znázorněného trojúhelníku? Proč? Kde by bylo
výhodné jej mít? Já vím, takovýto poněkud zavádějící obrázek (hodící se
jen pro tu tangentu) se malovává, ale ve skutečnosti by byl adekvátnější
trochu jiný...

Škoda, že konstrukce ve výsledném obrázku není patrná. Jde mi hlavně o
konstrukci polohy Jupiteru. Jak jste ji přesně dělala?

 ,,Vím, že nepřesnost při měření vzdáleností byla 1mm. Výpočtem, dle výše
   uvedeného vzorce jsem zjistila, že nepřesnost při měření úhlové
   vzdálenosti je 0,002rad.``

Jak to víte, jak nejisté byly změřené vzdálenosti? Okdud? Týkalo se to
obou z nich? A pokud byla odhadnutá nejistota výsledného úhlu vždy 
2 mrad, nebylo by zajímavé tento odhad ověřit právě při konstrukci poloh
Jupiteru (nebo jindy též Saturnu)? (Kdyby stálic bylo použito víc, bylo by
to mnohem průkaznější.) 

Hlavně mně ale bolí tabulka s úhly. Cifer je v ní pravda hodně, ale
většinou jsou to levostranné nuly, které mnoho informace nenesou. Co tak
použít dílčí jednotky, aby člověk mohl psát jen cifry, které něco
říkají? Nekonstruovala jste obrázek například s údaji o jedno místo
podrobnějšími? 

A pak mne ještě bolí, že obrázek končí v prosinci. Zajímavým by se totiž 
stal, kdyby pokračoval až doposud. Už by se pomalu začalo ukazovat, jak
zajímavě se obě planety hýbou...

To ale je spíše smůla pro Vás, že výsledek nebyl tak moc zajímavý. Přesto
si zkuste protáhnout zkonstruovanými polohami hladkou čáru, budou
přehlednější. Metodické chyby a chybějící podstatné informace ale
přehlédnout nemohu, to musíte opravit.

s pozdravem J. H.

PS.
 Je mi trochu líto, že si nedáváte číst své práce vzájemně. Pokud Vám už
Vaše vlastní připadá dokonalá (ostatně její rozšiřování by dalo práci...),
bruste si kritické myšlení na úlohách jiných autorů. Já vám práce rád
okomentuji, ale je vás žáků dost, a chyby jsou často tak triviální, že
byste na ně asi přišli sami...