[Astro-v]Re: Ke zkoušce

Jan Hollan
Mon, 29 Jan 2001 14:33:55 +0100 (CET)


Milá Ludmilo,

jsem tu tento týden večer ve středu a čtvrtek a naopak dopoledne ostatní
dny. 

Co budu jako minimální znalosti u zkoušky požadovat, je vystaveno jako
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/vyuka/astrofyz/exam_ast.html

Nicméně abych Vás mohl zkoušet, musíte splnit podmínky zápočtu. Rozhodl
jsem se je snížit na pouhé tři publikované slohové práce, které budou bez
podstatných vad (tři kresby Měsíce mohou být v tom nebo jako nepublikované
navíc).

Jedna z nich musí obsahovat pasáže, ze kterých je zřejmé, že autor/ka
zvládl/a základy matematické statistiky, či lépe, které i osobám neznalým
ukáží, jak se její metody používají a jakými způsoby lze docílit menších
nejistot výsledků. Ze zadání různých pozorování odhaduji, že nejsnáze to
lze ilustrovat na případě měření úhlů. Rozumí se, že poučné je měřit úhly,
které dají i nějaké další zajímavé informace, např. ukáží, kterak se
pohybují hvězdy po obloze nebo planety (i Měsíc) po hvězdné obloze.

Jedna se musí týkat spekter. Cílem je, aby skutečně každý znal jako zcela
běžnou věc Frauhnoferovy čáry ve slunečním spektru a uměl je kdykoliv ve
dne komukoliv ukázat. Samozřejmým doplňkem je i znalost velkých
(kvalitativních) rozdílů mezi dobře pozorovatelnými spektry všech
dostupných typů umělých zdrojů. Slohová práce by měla být nejen záznamem o
tom, jak jste se to naučila, ale pokud možno i vodítkem k tomu, jak se to
může naučit kdokoliv další.

Jsem si vědom, že u spekter může být technickou komplikací zveřejnění
kreseb. Ty mohou chybět, ale tím dokonalejší musí být vylíčení, jak
jednotlivá spektra vypadají. (Mnohem stručnějším výkladem doprovázíme na
hvězdárně výkladem pozorování, kdy se návštěvníci na spektra dívají
dalekohledy.)

Zadání, uvedené pro minulý školní rok
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/vyuka/astrofyz/astrofyz.html
uvádí jako povinnou úlohu i tři kresby Měsíce. To ponechávám, s tím, že
buď se tato úloha stane současně zajímavou slohovou prací o tom, co jste
na Měsíci kdy viděla, jak vidět co nejvíc atd., nebo, pokud je téměř beze
slov, by to byla čtvrtá povinná úloha (bez povinnosti publikovat ji) a
zajímavý text se může týkat jiného pozorování.

Vy jste ale využila i loňského zadání, kdy jste kreslila do připraveného
archu Hertzsprungův-Russelův diagram. Úlohu Vám mohu uznat místo jedné ze
zveřejněných slohových prací, pokud bude dotažená do konce. Spolu se všemi
úlohami na papíře jsem složku poslal na Poříčí po Karlovi Stiborovi a
Věře Gistrové, snad ji už máte. 

zdraví Jeník Hollan

PS. 
 Pod ,,publikováním`` rozumím i prezentaci na cvičení, tu zvolil např.René
Žárský, a díky velké užitečnosti takové prezentace, hlavně díky možnosti
simultánní diskuse, ji pak akceptuji i s nedokonalostmi. Jinak to může být
publikace v novinách a časopisech, sbornících ze seminářů a nejsnáze pak
vystavení na svých stránkách, např. na amperu. Díky tomu, že amper až
vzácné okamžiky trvale spolehlivě funguje, takové cestě nic technicky
nebrání. Proto už nepřijímám loňskou náhradní formu (která není
zveřejněním), totiž poslání jen mně elektronickou poštou.