[Astro-v]program padi

Jan Hollan
Tue, 9 Jan 2001 12:20:59 +0100 (CET)


Už jsem opravil program planet, dokonce jsem doplnil přepínač ZM, při
kterém program počítá (s volbou k4 nebo k5, tedy při topocentrických
polohách) místo hvězdných velikostí ,,vzdušné hmoty``.

Teď jsem se bavil s Vítkem Bartlem o měření úhlových vzdáleností hvězd
a vzpomněl jsem si, že jsem jako pomůcku ke kalibraci napsal program 
 padi
 (jako Position angle and Angular Distance) 
který umí počítat i pro více než dva objekty -- prostě udá matici pro
všechny dvojice. Zadávat mu lze buď nějaké dvojice souřadnic nebo označení
stálic (pro jasné nejlépe jako 
 padi nAlp_UMa nGam_Leo 
přičemž místo podtrhovníku může být číslice označující složku dvojhvězdy).

Programy běží na amperu, i pro dos (*.exe) a dokumentaci najdete na
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/programmes
(dokumentace viz např. use_cz)

Všechny programy poví něco o tom, jak se používají, dáte-li jim jako
parametr otazník, tedy např.
 star_pos ?

Jeník