[Astro-v]extinkce

Jan Hollan
Mon, 8 Jan 2001 17:39:16 +0100 (CET)


Milý Karle,

hledím na úlohu v ~xstibor, která se zabývá extinkcí světla hvězd a opět
mám dojem, že si pozorování, které jste vykonali, zasloužilo více
pozornosti.

K tabulce s dvojicemi hvězd by asi patřily okamžiky, kdy jste je
pozorovali. Také něco o tom, jak jste zjistili jejich úhlové výšky. A
ovšem to hlavní: vynést rozdíl hvězdné velikosti v závislosti na rozdílu
,,vzdušných hmot``. To poslední jde dobře udělat i z tabulky, kterou
uvádíte. 

Na pomoc můžete mít astronomické programy, které jsem při této
příležitosti konečně zase zprovoznil pro všechny na amperu: prostě jsem
pro ně udělal symlink z /home/jhollan/bin do /usr/local/bin, takže už běží
všem. Pro stálice lze užít 
 star_pos, pro planety 
 planet . 

Ten druhý sice neudá vzdušnou hmotu, ale s parametrem k4 udá hvězdnou
velikost zvětšenou vinou extinkce, s k2 (implicitní) či k3 udá hvězdnou
velikost nebýt atmosféry. Vzdušná hmota plyne z tohoto rozdílu, přičemž na
jednu ,,hmotu`` přiroste hvězdná velikost (v programu defaultně, ač
doopravdy asi více) o 2 dmag (přitom jsem zjistil, že parametr ZE, který
tuto hodnotu umožňuje měnit, nefunguje, zítra to spravím). ,,Vzdušné
hmoty`` zjištěné nepřímo prostřednictvím programu jsou užitečné hlavně při
malých úhlových výškách, kdy se sec z blíží nekonečnu a není dost dobrou
aproximací.

Pozorování Venuše a Jupiteru je na zjištění extinkce nejlepší, neboť jsou
to hvězdy natolik jasné a málo scintilující, že se dají dobře porovnávat s
hvězdami vysoko na nebi i když už jsou samy velmi nízko. Pozorování je pak
velmi citlivé (je ale nutno uvádět přesně časy).

(Jinak překlad z Minnaerta v úvodu je pěkný a užitečný jistě i pro ostatní
student(k)y, jen bych byl pro mírnou modernizaci, aby se magniduda stala
jen jednotkou, ač to tak v anglickém originálu samozřejmě být nemůže.)

zdraví Jeník