Ufo -- Suprising events in the sky -- Prekvapive jevy na nebi -- Uberraschende Himmelserscheinungen

 

About Ufo
English (USA)

Reports on seeing unusual and conspicuous celestial phenomena are collected here. You may not know the nature of the phenomenon and just describe it, or you may identify it and satisfy the curiosity of another witnesses.

Typical phenomena, perceived as "unknown events in the sky" (which may be flying objects in some cases, so we pertain the popular acronym ufo), include halos, bright meteors, auroras as well as clouds illuminated from the ground or impressive groupings of planets and Moon.

As the main information to pick up the right event is the moment it has appeared, all subjects should read like "6. 5. 2000 (Saturday), 13:52", starting with the day-of-the-month (as common in continental Europe), which should never miss.

in Czech now


Zprávy o pozorování neobvyklých a nápadných jevů na nebi. Může jít o jev, který vás upoutal, nerozumíte mu a rádi byste věděli, kdo další jej viděl. Můžete ale také dobře vědět, co to bylo zač, a uspokojit zvídavost dalších svědků.

Obvyklé jevy, které v prvním okamžiku vnímáme jako ,,neznámé úkazy na nebi`` (někdy může jít opravdu o létající předměty, proto využíváme populární označení ,,ufo``), zahrnují hala, jasné meteory, polární záře, ale i mraky osvětlené ze země nebo nápadná seskupení planet a Měsíce.

Jelikož hlavní informací pro nalezení zpráv o témže jevu je okamžik, kdy se jev udál, měl by předmět zprávy (subject) vždy mít tvar jako ,,6. 5. 2000 (sobota), 13:52``, tj. začínat dnem v měsíci, ten by neměl nikdy chybět. Více viz ufo.astronomy.cz.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Ufo Archives.

Using Ufo
To post a message to all the list members, send email to ufo@amper.ped.muni.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Ufo

Subscribe to Ufo by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Ufo Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from Ufo, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Ufo list run by jhollan at amper.ped.muni.cz
Ufo administrative interface (requires authorization)
Overview of all amper.ped.muni.cz mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered