Astrofyzika Země a obnova nočního prostředí

Dr. Hollan se v roce 2007 věnoval dvěma základním oblastem astronomické osvěty a výzkumu. Podrobný hypertextový přehled jeho činnosti viz soubory http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/2007.cz.htm či http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/2007.cz.pdf, zde uvádíme jen jeho souhrn.

První oblast lze nazvat „astrofyzika Země“, šlo o osvětu ohledně zářivé bilance planety, tedy o změnu klimatu a globální oteplování. Dr. Hollan odborně spolupracoval na prvním překladu Shrnutí pro politické představitele, jak vyšlo coby součást prvního dílu Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, viz http://www.ipcc.ch. Další čtyři překlady pak odborně vedl, redigoval a elektronicky publikoval. Jsou dostupné na adrese IPCC. Na adrese http://klima.hvezdarna.cz jsou i s českými verzemi obrázků v mnoha formátech.

O narušení zářivé bilance Země, jeho důsledcích a opatřeních, jak jeho nárůst brzdit, též psal a přednášel.

Druhá oblast je obnova nočního prostředí. Téma rozhodující nejen pro budoucnost hvězdáren, ale i pro záchranu samých duchovních základů společnosti: pohled na přírodní noční hvězdné nebe k nim vždy patřil, z něj se vyvinula i náboženství. Noční tma je též podstatná pro lidské zdraví.

Dr. Hollan vypracoval v roce 2007 sadu základních anglických odborných textů o technologiích umožňujících účinné venkovní osvětlování s minimem škodlivých dopadů. Publikoval českou studii o osvětlování budov veřejných institucí. Reprezentoval Hvězdárnu a Českou republiku na evropském symposiu Light Pollution and Global Warming, aktualizoval návrh české legislativy pro tuto oblast, věnoval se vzdělávání svých kolegů ve světě i doma. Pokračoval ve vývoji a aplikacích programu pro fotometrii pomocí běžných digitálních fotoaparátů. Vytvořil systém vizualizace osvětlení terénu svítidly a automatizovaného výběru svítidel vhodných pro danou konfiguraci sloupů veřejného osvětlení a ploch, které mají být osvětleny (úspěšně aplikovaný na jednu lokalitu v Ostopovicích). O všech těchto tématech také přednášel.

Jde o činnosti nezbytné pro nápravu dnešní neutěšené situace, kdy z měst vč. Brna dále mizí hvězdy. Samotné proklamace nepomohou, nutná jsou účinná a úsporná technická řešení, jaká v celém světě nalézají a prosazují právě astronomové. Pokud by to nedělali, hvězdárny ztratí smysl a pro další generace se vesmír stane jen něčím virtuálním.