Kriminalitu nevyřeší umělé venkovní osvětlení

-- to na ni má věru malý vliv. Vyšší intenzita umělého osvětlení kriminalitu stěží snižuje, náznaky svědčí spíše o opaku. Prospěšná může zato být vyšší kvalita osvětlení, hlavně absence oslnění (tedy přímého svícení do očí).

To ukazuje už i překlad starší studie australského badatele B. A. J. Clarka, který si můžete přečíst ve formátu pdf nebo html.

V listopadu 2002 zveřejnil Dr. Clark první část novelizované, daleko obsáhlejší studie na totéž téma. Ta je zatím k dispozici jen v originále, jako 0.4 MB pdf nebo 0.3 MB html (zabaleně jen 85 KB), Zabaleně je zde i předloha ve formátu MSword a pro tisk verze brožury A5 (viz print.cz.htm).

Pro nahlédnutí, o co jde, lze použít html strom s kousky textu jen 10--60 KB velkými.

Druhá část této práce, kterou Dr. Clark dal k dispozici již jako veřejnou verzi v květnu 2003, má podtitul ``Coupled Growth''.

Je dostupná jako zdrojová MSword verze, jako 2 MB pdf a také MSwordem uložený velký html soubor. Některé URL jsou nefunkční.

MSword verze obou částí práce je vhodné pro čtení na monitoru zobrazit ve tvaru Zobrazit, Zobrazit rozvržení dokumentu -- pak jsou vlevo ,,bookmarks`` obdobné těm v pdf.

Hlavním serverem, kde je práce dostupná, je http://www.asv.org.au. Některé další práce Dr. Clarka jsou dostupné i zde. Spoustu dalších informací o kvalitním venkovním osvětlování i důsledcích osvětlování nedbalého se dozvíte též na stránkách http://svetlo.astro.cz a spoustě odkazů z nich.

(Pro srovnání je zde k dispozici i originální anglický text staré verze dokumentu lp40.pdf (42 KB).)

Paul Marchant publikoval v British. J. of Criminology jinou velmi zajímavou práci o nejškodlivější ,,vědecké`` zprávě britského ministerstva vnitra, A Demonstration that the Claim that Brighter Lighting Reduces Crime is Unfounded (populární odezva v The Guardian je Bright lights `do not deter criminals'). Na adrese www.maths.leeds.ac.uk/statistics/rss/archive/previous_2004.html je nyní dostupná i prezentace ze září 2004. Obě doporučuji hlavně těm, kteří jsou trochu seznámeni s matematickou statistikou. Práce ukazují na zásadní chyby, kterých je nutné se ve výzkumu vyvarovat (více textu než v prezentaci je ve starší reakci Dr. Marchanta na odpověď autorů ,,zprávy`` Failing to Measure any Effect of Increased Lighting on Crime, kterou časopis již bohužel neotiskl).

Jan Hollan Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 9. listopadu 2004