[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Prosba o vyplnění odborného dotazníku
Milí Jendové/Honzové/Janci atp.,

vyplnil jsem, jen pár otázek vyžaduje změnu termínů na patřičné fyzikální. A aspoň jedna na menší záludnost, to je ta o skle a úníku z atmosféry pryč.

Když tak dovysvětlím, proč je např. sousloví "tepelné záření" pro většinu případů zavrženíhodné. Jeden důvod je, že se vskutku někteří lidé domnívají, že samotné světlo nehřeje.

K terminologii máme něco s Tomášem Miléřem v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/

a já asi i různě jinde.

Váš též Jeník

 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,            www.czechglobe.cz
 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,  606 073 562,

 doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU

 spolupracovník Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             543 23 90 96


 hollan@mail....cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------

On Wed, 23 Aug 2017, Jan Skalík wrote:

Milý Jene,

s kolegy z Masarykovy univerzity pracujeme na sociologicko-psychologickém
šetření (podrobnosti níže, zkopírované z první strany dotazníku). Za tímto
účelem potřebujeme vytvořit baterii položek, jejíž správnost a
srozumitelnost bychom rádi za pomoci skupiny expertů ověřili. Rád bych Tě
proto poprosil o několik, pravděpodobně kolem deseti, minut, pro ohodnocení
těchto položek.

Přestože je nyní letní období, věříme, že se nám sejde dostatek odpovědí,
které dopomůžou tento výzkumný nástroj převést do české praxe. Za Tvůj čas,
pokud si jej na vyplnění dotazníku v následujících dnech najdeš, velmi
děkuju.

Odkaz na dotazník je zde:http://humenv.fss.muni.cz/limesurvey/index.php/survey/index/sid/733184/newt
est/Y/lang/cs

Přeji Ti pěkný den a těším se příležitostně na viděnou,

Jan Skalík

Katedra environmentálních studií  |  FSS  |  MU
Department of Environmental Studies | Joštova 10 | 60200 Brno
web: humenv.fss.muni.cz  |  mobil: 607 185 686

/////

Milé kolegyně a kolegové, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého
testu, který obsahuje položky zaměřené na znalost mechanismu klimatické
změny. Na Vás se obracíme jako na experty zabývající se problematikou
klimatické změny, kteří nám mohou pomoci ověřit, že položky jsou
jednoznačné.

Položky v testu mají různou obtížnost, některé se Vám mohou zdát velmi
jednoduché (až triviální), některé jsou naopak velmi obtížné. Je tomu tak
proto, že sada položek by měla být schopná diferencovat mezi lidmi, kteří
mají často diametrálně odlišnou úroveň znalosti.

Obsah testu vychází z modelu znalostí mechanismu klimatické změny
vytvořeného na základě toho, co běžní lidé vědí a říkají o mechanismu
klimatické změny (Ranney et al., 2016).

Váš úkol bude následující: předložíme Vám nyní dva bloky výroků týkajících
se mechanismu klimatické změny. Každý blok bude obsahovat 24 položek. U
každé položky Vás požádáme, abyste určil(a), jestli je daný výrok pravdivý.
Pokud to nebudete moci určit, vyberte možnost odpovědi "Nevím/ nedovedu
určit". Na konci každého bloku budete moci napsat stručný komentář, pokud
budete chtít. Posuzování položek by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Výsledky této studie budou součástí publikovaných výstupů projektu TAČR
"Hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí
skleníkových plynů" (https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/33709).

Předem Vám velice děkujeme za Vaši pomoc. V případě jakýchkoli otázek nás
prosím kontaktujte na jan.urban@czp....cz.

Jan Urban1,2, Jan Skalík1, Tomáš Chabada1, Miroslav Havránek2, (1Katedra
environmentálních studií, Masarykova univerzita; 2Centrum pro otázky
životního prostředí, Karlova univerzita)