[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

dík za Bedrník a poznámky ke str. 6
Paní redaktorko, děkuju moc za Bedrníky "Adaptace na změny klimatu". Už jsme je s Yvonnou každý ve své obálce dostali domů do schránky. Je to pěkné vydání.

A tak jsem je hned prošel, potěšilo mě, avšak zarmoutily mě dva nesmysly na str. 6, v tom boxu Země jako skleník. Tím spíš, že je někdo zřejmě už dlouho tluče do hlavy mnoha dětem.


1)

Skleníkový jev rozhodně nefunguje tak, že by skleníkové plyny dlouhovlnné infračervené záření odrážely. Neodrážejí z něj ani chlup. Jen je, zato velmi účinně, pohlcují. Jen díky tomu můžou ohřívat své okolí, tj. dusík a kyslík. A pak vyzařují po svém (dle teploty okolní atmosféry) samy.

I sklo ve skleníku se chová téměř také jen tak, tj. valnou většinu takového záření pohltí. I když u něj je pravda, že tak desetinu odrazí. Proto člověk vidí svůj odraz na skle, když se dívá skrze termokameru.

Ony plyny vůbec neumí žádné záření odrážet, jen trochu rozptylovat, a to ještě jen shluky jejich molekul, přičemž jde hlavně o záření ultrafialové a modré, míň zelené, atd. Proto má nebe bez aerosolů tu hlubokou modř.

(Ten rozptyl je stejně silný dopředu jako dozadu zpět ke Slunci.)

Obávám se, že zdrojem naprosto zavádějícího vysvětlení v tom boxu může být i prachšpatná česká verze obrázku v knížce Metelky a Tolasze. Ta knížka je v přehledu Dr. Andrese na na str. 27 bez výhrad chválená. Snažil jsem se, aby chybná verze obrázku šla do propadliště dějin a knížka se aspoň v online verzích opravila, neuspěl jsem. Viz adresář

   http://amper.ped.muni.cz/gw/jev/spatne/
 a
   http://amper.ped.muni.cz/gw/jev/porovnani/


2)

Roční antropogenní emise uhlíku do ovzduší činí již celých 10 Gt jen z fosilních paliv a výroby cementu, další gigatunu přidává hospodaření v krajině. Násobeno 3,67 to je pak čtyřicet miliard tun CO2.

Já vím, že si lidé pletou, kdy jde o C a kdy o CO2. Však tomu věnujeme
kapitolku v té knížce Klima a koloběhy látek. Snad by se i dala přetisknout do Bedrníku.

V tomto případě si to nejen popletli, ale jaksi si ani nevšimli, že doba, kdy toho uhlíku (oni ovšem píší CO2) bylo jen sedm gigatun, je už dávno pryč. Tj. asi nevědí, že emise stoupají... a to je dost hrozné.

Když už někdo nějaká čísla uvádí, neměl by je bez rozmyslu opisovat, ale nejprve se zamyslet, co vlastně znamenají, jak jsou závažná, jestli mu na nich záleží, jesli je mají posluchači také dobře znát.

-------

Obě hrubé dezinformace by si asi vyžadovaly opravu nejen v nějakém příštím čísle i na webu Bedrníku. Nebo, možná líp, dát čtenářům Bedrníku soutěžní otázku:

    které dvě hrubé chyby najdete v boxu na str. 6?

-- tím by se poznalo, zda ty naše plakáty skleníkového jevu a toků uhlíku zabraly.

No, a těm, co dělají klimatické konference a takové matoucí texty užívají, prosím nějak opatrně pomožte, ať je hned opraví a dál ty nadšené dobrovolníky nepletou. A ať si pokud možno o tématu něco přečtou anglicky, německy nebo když už jen česky, tak v textech didakticky i věcně správných - tj. od Tomáše Miléře, Jindry Svobodové a mne. Bohužel, fyziku dějů kolem nás neumí správně vysvětlovat kdokoliv. Ve škole se to (až na naši fakultu... a snad už i další, díky uskutečněnému projektu) neučí.