[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: článek v LN 5.9., Sucho 2015 - ochutnávka budocnostiJsem klimatický laik, ale dovoluji si pochybovat o přesnosti Vašeho tvrzení, že " ...
tato část světa má hlavní podíl na klimatické změně ...". On si někdo dal tu práci a
spočítal produkci CO2 severoamerického kontinentu, Evropy (vč. Ruska), Číny a
Japonska od - dejme tomu - roku 1800?

Ano, takový kumulativní graf od r. 1751 je pro hlavní země v přepočtu na osobu uveden mj. v knížce Jamese Hansena, Bouře mých vnuků. Cesta k aktualizovanému grafu může začít na mé stránce s překlady Hansenových starších textů

 http://amper.ped.muni.cz/gw/hansen/

- odtud první odkaz na autorovu stránku

 http://www.columbia.edu/~jeh1/

a tam opět první v úvodním odstavci,

 ("Storms of My Grandchildren", by James Hansen

On the webpage "Updating the Climate Science: What Path is the Real World Following?", Drs. Makiko Sato and James Hansen update figures in the book Storms of My Grandchildren and present updated graphs and discussion of key quantities that help provide understanding of how climate change is developing and how effective or ineffective global actions are in affecting climate forcings and future climate change.):

 http://www.columbia.edu/~mhs119/

a přímo pak obr. 24 v onom přehledu

 http://www.columbia.edu/~mhs119/UpdatedFigures/

Kdysi jsem někde našel a pak asi i napsal, že na osobu v Česku jsou ty kumulativní emise mezi německými a britskými. A jde právě o ty emise na hlavu, ne na stát, to je jediná správná metrika.


Mimoto je ale třeba vzít v úvahu tendence: nesnižuje snad Evropa emise CO2 a
nezvyšují je asijské státy tak, že i kdyby snad dnes bylo diskutované tvrzení  ještě
pravdivé, do deseti (střílím) let budou právě ony nejenom okamžitým hlavním
producentem CO2, ale také  hlavním producentem tohoto plynu v celkovém součtu?

V součtu ty naše staré bohaté, nyní superbohaté země v emisích na jednoho obyvatele už snad ani v nejchmurnějším scénáři vývoje nemůže, pokud jde o velké státy, dohnat žádný.

Ve skutečnosti zejména Čína velmi dobře ví, že emise CO2 nesmí dále růst a i u nich musí začít co nejdříve klesat. Ten cíl nepřekročit globálně 2 K bere vážně, neb je klimatickým rozvratem ohrožena jak doma, tak i ve svých globálních ambicích. A z takového cíle plyne, že zbytek uhlíku, který ještě snad lze ze země vzít a zoxidovat, je jen třetinou toho, co už zoxidováno bylo, viz obrázek IPCC,

 http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/ar5/SYR_slide17cz.pdf

U těch emisí EU je sice milé, že lokálně klesají, když ale připočteme zboží k nám dovážené a emise, které nastaly kvůli jeho produkci, tak emise na připadající na hlavu a rok nyní rostou nejen v EU jako celku, ale možná i ve všech jejích státech. Nejsem si jistý jen Německem a Dánskem.

-----------

Článek, který v sobotu 5. září vyšel tiskem, bude online o týden později na webu Česká pozice. Pak zpřístupním i svůj rukopis, který je jen v málo detailech delší. Obsahuje spoustu hyperlinků z textu; ten, který drsně ilustruje stěhování národů je animovaný film z r. 2008, Wake Up Freak Out, v závěru po líčení dosavadního vývoje a před výzvou, co musíme dělat:

 http://www.veronica.cz/?id=550

(Už dnes ale zveřejním alespoň tuto odpověď Vám, v archivu vybraných dopisů
     http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/
a díky Vašemu dotazu také přidám hyperlink na onen obrázek, ze svého tvrzení ve článku.)

s pozdravem

J. Hollan, http://amper.ped.muni.cz/gw/

 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,
 Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.  606 073 562,

 a Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz,

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             5 43 23 90 96


 hollan@mail....cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------