[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Billboard svítící v noci
Zdravím. Mám dotaz ohledně světelné reklamy. Ozval se nám čtenář a požádal nás o
pomoc, cituji:

Bydlím 30let v Gorazdově ulici. Přímo naproti našeho domu, roh Gorazdovy ul. a ul. Na
Morání je nainstalována obří světelná reklama, která obtěžuje obyvatele v širokém
okolí. Reklama je puštěna velmi často celou noc, celé týdny bez vypnutí, na nejvyšší
světelnou intenzitu... (nemusím asi rozvádět jak je nepříjemné, když Vám celou noc
blik, blik svítí jednou modré, pak červené...světlo). Reklama osvětluje celý dům v
Gorazdově ul. č.1 a osvětluje i byty přes řeku na Smíchov. Stačí se ve večerních
hodinách projít okolo Palackého náměstí a všem je jasný negativní účinek této
reklamy.

Mám několik dotazů. Třeba mi pomůžete.

 1. Kam se má náš čtenář obrátit, aby se nepříjemné reklamy zbavil?
 2. Kdo tyto reklamy povoluje a zajímá dotyčný úřad "dopad" reklamy?
 3. Existují nějaká pravidla, které musejí dotyčné reklamy respektovat(umístění,
  intenzita, rozloha, atd.?)

--
--
S pozdravem Marek Hýř
Deník METRO

Vážený pane redaktore,

prvním krokem má být požádat tu firmu, aby po setmění zeslabila tu obrazovku řádově. Aby zůstala čitelná, ale nesvítila o nic víc, než je pro čitelnost nezbytné. Když obrazovka začne naplno svítit ještě ve dne a v noci pak svítí stejně nebo skoro stejně silně, ač se zrak již přizpůsobil desetitisíckrát menším množstvím světla, je to, emotivně řečeno, debilní, neurvalé a odporné.

Explicitní nástroje zákonné obrany proti nemístnému světlu jsou uvedeny ve článku "Jak se bránit obtěžování světlem?":

  http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=1038

Nicméně obec je povinna zajistit veřejný pořádek a nenechat na obyvatelích, aby se se znečišťovateli přeli sami o věcech, které jsou zřejmé každému. Na to mají své zastupitelstvo, starostu, primátorku apod., nemluvě o úřednících. Mají tím napravit svou předchozí nečinnost, když samospráva a státní správa nerespektovaly povinnosti o nichž mluví uvedený článek.

Bohužel, zatím obce rostoucí problém nočního svícení reklam většinou ignorují, stejně jako orgány státní správy, které mají pečovat o zdraví (což není pouhá absence nemoci, ale stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, viz definici WHO, např. v dokumentu http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf).

Dělá-li obec mrtvého brouka, může být poslední možností opřít se o občanský zákoník - cituji z onoho článku:

"...úprava sousedských vztahů je obsažena v § 1013 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Ten stanoví: 'Vlastník se zdrží všeho, co působí, že světlo vniká na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise (světlo) na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.' "

------

Jinak, k nočnímu svícení mám různé texty v adresáři

    http://amper.ped.muni.cz/noc/vyber_textu/

a přibudou tam další, jako zásady pro svícení v exteréru Brna


s pozdravem

 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,
 Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.  606 073 562,

 a Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz,

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             5 43 23 90 96


 hollan@mail....cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------