[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Proměna biosféry; Klimatické změny jsou horší, než se čekaloVážené kolegyně a kolegové,

v českých médiích zarezonovaly dvě zásadní vědecké práce. Barnosky et al. a Hansen et al.

Jedna z nich je už z počátku června, totiž ta Barnosky...
 Approaching a state shift in Earth/'s biosphere
 v Nature. Pdf verze je dostupná jako
 www.ecoearth.info/shared/docfeed/biosphere_state_shift_nature.pdf
-- je to myslím nejkomplexnější shrnutí dnešních znalostí o globální změně, a to velmi varující. Připravil jsem k tomu pracovní adresář s hypertextovou html verzí pro případ, že bychom pořizovali český komentovaný překlad (orig. text je poněkud příliš hutný). Překlad by se hodil i pro výuku na univerzitách. Jde totiž také o rozhraní k nejvýznamnějším publikacím. (Na práci se odvolává i dosavadní koncept letošního Newsletteru.) Znamenalo by to ale asi zavést a vysvětlit českou terminologii. Pracovní adresář zpřístupním těm z Vás, kdo by na tom byli ochotni spolupracovat.

Lidštější text k práci je tisková zpráva (je tam video s hlavním
autorem)
 http://newscenter.berkeley.edu/2012/06/06/scientists-uncover-evidence-of-impending-tipping-point-for-earth/
 nebo komentář jednoho z autorů, generalisty:
 http://pandasthumb.org/archives/2012/06/predicting-a-st.html


Druhá práce vyjde v PNAS až v pondělí večer, ale (dobrá) ozvěna Hansenova včerejšího článku ve Washington post, který shrnuje hlavní její poznatky,
 http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html?hpid=z3
 je už dnešní z ČTK, např.:
 http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=753571

Více se dá najít v první položce výčtu na stránce hlavního autora,
 http://www.columbia.edu/~jeh1/
 -- je to kratičké pdf k té práci, které cituji:

 ------

 Public Perception of Climate Change: the New Climate Dice

 A paper Perception of Climate Change will be published next week in the
 Proceedings of the National Academy of Sciences and is available to
 reporters via PNAS; stories are embargoed until 3 PM Monday 6 August.
 This is a paper submitted earlier this year under the title "Public
 Perception of Climate Change: The New Climate Dice". We were not allowed
 to keep Climate Dice in the title.

 A "popular science" write-up on the paper is available on the GISS web
 site and some unpolished Q&A on the paper is also available

 Jim Hansen, 3 August 2012

 ------

Ten populární text, který práci shrnuje, a koncept Q&A, jsou odtud
hyperlinkovány:

 http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2012/20120803_DicePopSci.pdf )
 http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2012/20120803_DiceQNA.pdf )

Na práci samu jsem již upozorňoval, rukopis byl zveřejněn v lednu, vypilovaný je v arxiv.org už čtyři měsíce (viz ev. prodloužení výčtu Hansenových textů, http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/ ), hlavní graf letos promítám na klimatických přednáškách (viz např. str. 57 v http://amper.ped.muni.cz/gw/prednasky/2012/02-2012s.pdf či odp v témže adresáři).

Lidé či novináři se nás z CzechGlobu budou jistě ptát, tož zejména lidé z příslušných oborů by ty práce měli mít raději dobře prostudované.

Ta druhá, co vyjde zítra, se dá shrnout: někdejší 3-sigma nejvyšších teplot se už vyskytují ne s četností 2 promile, ale na 10 % povrchu ročně! Bez výrazného rozšíření rozdělení četnosti teplot a posunu střední hodnoty směrem vzhůru by horka, sucha a požáry, jako byly ty loňské (a asi jsou letošní) v Texasu a okolí, či 2010 v Rusku, stěží mohla nastat. O možnosti, že kromě vzrůstu teplot vzroste i jejich variabilita, se psalo už dávno, ale tato práce je první, která ukazuje, že to už doopravdy a razantně probíhá. A že v jádrech oblastí 3-sigma se budeme setkávat už i s 5 sigma, tj. se stavy, které byly v minulých staletích nemožné.


Pěkné, ale ne 3-sigma Horké letní odpoledne
 (se vzpomínkou na píseň Jana Vodňanského, viz
 http://www.v-art.cz/taxus_bohemica/revue-chk/r05c02/intermezza/jan-vodnansky.htm
 ) Vám přeje

J. Hollan

-----------------------------------------------------------------------
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
pracovník CzechGlobe,
Centra pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.       606 073 562
a Centra AdMaS, VUT v Brně

                 domů:
Lipová 19, 602 00 Brno                  5 43 23 90 96

        spolupracovník Ekologického institutu Veronica
Panská 9, 602 00 Brno                  www.veronica.cz

e-mail: hollan@ped....cz       http://amper.ped.muni.cz/jhollan
-----------------------------------------------------------------------