Na rozdíl od dávnějších ročníků jsou k dispozici nové české texty vztahující se k náplni předmětu. Kromě příručky zaměřené přírodovědně zaměřené, Klima a koloběhy látek, je to i učebnice Ochrana klimatu dostupná na stránce Veroniky. A obecný široký rámec aspektům využívání energie dává encyklika Laudato si', dostupná vč. korektur na serveru amper i přes zkratku tinyurl.com/LaudatoSi-cz. (Druhé vydání s dalšími úpravami bude dostupné opět i tištěné do konce roku 2017).

Kontext poskytují také nové články na adrese http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky