[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: dotaz ke změnám klimatu a sluneční aktivitěChystám zprávu o aktuálním počasí a jeho dopadu na ekonomiku. Narazil jsem na názory,
které razí bulharský astronom Boris Komitov. Tedy že letos (mimořádně chladný leden) se
prvně projevil pokles sluneční aktivity. Nejméně do roku 2060 se prý klima bude ochlazovat
a změna sluneční aktivity prý bude natolik silná, že přetlačí i lidskou aktivitou vyvolané
oteplování klimatu vinou rostoucích emisí skleníkových plynů.

Co si o teorii pana Komitova myslíte?

Skutečně má současná zima souvislost s poklesem sluneční aktivity?

Budou nejbližší desetiletí ve znamení ochlazování, nebo oteplování klimatu v ČR, v Evropě
či v celém světě?

Vážený pane redaktore,

jde o naprosté bláboly. Bohužel, mezi slunečními astronomy není zdaleka jediný... i když aspoň v Česku už snad všichni tu snahu prokázat, že dění ve fotosféře a nad ní má nějaký významný dopad na biosféru či současnou klimatickou změnu, vzdali (kdysi nebyla pošetilá, dnes už je). Sluneční astronomie je i bez takových historických přívěsků zajímavá a působivá dost. Praktický význam má rozhodně pro předpověď ohrožení rozlehlých elektrických sítí a ovšem pro upozornění veřejnosti, že je šance dívat se na polární záři...

Výkon Slunce se opravdu mění, ale jen maličko, korelace s globální teplotní anomálií je nepochybná, avšak je tak akorát na hranici detekovatelnosti. Domněnka, že sluneční činnost také ovlivňuje vznik a charakter oblačnosti (skrze ionizující záření a vnik kondenzačních jader), je passé.

I role proměn Slunce za celé tisíciletí je zřejmě menší, než se dříve soudilo, rozhodujícím předindustriálním vlivem byly proměny vulkanismu a z nich plynoucí proměny obsahu aerosolů ve stratosféře.

Oteplování Země bohužel bude probíhat dosavadním tempem ještě celá desetiletí, ač se všechny státy přihlásily k tomu, že je potřeba je co nejdříve zastavit, neb škodí už nyní až až. Pokud jde o Evropu, hlavně západní a severní, je možné, že časem bude o něco pomalejší než jinde, jelikož, jak se z nového výzkumu ukazuje, asi poklesne proudění teplé vody Atlantiku daleko na sever. Oteplovat se ale i tam, natož u nás, bude. Arktida se nadále bude oteplovat ze všeho nejrychleji, s vážnými důsledky.

Nerovnoměrné oteplení planety vede k "divočejšímu" chodu počasí, nebo, jak to také zkracuji, ke ztrátě příznivého "mírného klimatu" v naší oblasti, jak se o něm kdysi učilo ve škole...

Dále uvádím několik odkazů, které o solárních vlivech česky píší, snad Vás nezahltím; jsem Vám samozřejmě k dispozici i na telefonu:


Zejména "ke slunci" jsem před čtyřmi lety napsal článek
 http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/zadne_ochlazovani.pdf

a před deseti lety přímo k tomu text slu*_kli.*, viz též v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/

Ten vliv proměn Slunce ve škále desetiletí je natolik podružný, že, jak se dívám, jsem jej úplně vynechal v populární učebnici
 http://amper.ped.muni.cz/gw/Ochrana_klimatu/

Píšeme o něm jen v učebnici pro přírodovědce, Klima a koloběhy látek, v kapitole 4 na první stránce a pak v odstavci 4.2:
 http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/klima.pdf

Starší český text (překlad z angličtiny) je také
  https://skepticalscience.com/arg_sun_cz.htm
 (anglický originál je aktualizovaný, vede na něj i kratičká
  http://sks.to/sun
- ukáže se verse Basic, jsou tam i dvě podrobnější verze, česká vycházela z Intermediate)

Jiná stručná zmínka o vlivu sluneční činnosti v češtině:
 http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis/Diagnosis-Boxes-CZ.html#sun

(I celá Kodaňská diagnóza, ač z r. 2009, je stále dobrým populárním zdrojem od kolektivu nejpřednějších vědců oboru, viz onen adresář
 http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis/ )


Web Skeptical Science je zdrojem, kam se lze vždy obrátit ohledně uvádění dezinformací o klimatické změně na správnou míru. Ty české ovšem nepokrývá... Nedávno jsem tak např. reagoval na projev Dr. Zahradníka v poslanecké sněmovně, on využil text "jihočeské provenience", viz ev. zkrácený dopis z ledna 2017 v
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/


s pozdravem
 J. Hollan

 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,            www.czechglobe.cz
 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,  606 073 562,

 a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             543 23 90 96


 hollan@mail....cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------