[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vypnutí VO po dobu ohňostroje.>  Vážený pane,
> 
>   v současné době z celkového počtu cca 90 skříní RVO které,jsou 
> provozovány v režimu dálkového řízení nejsou bohužel žádné v lokalitách o 
> kterých jsme spolu hovořili. Všechny zatím umísťujeme do lokalit pro možnost 
> jednotného ovládání sítě, a do lokalit s co nejvyšší úsporou el. energie, 
> především komunikace VMO a radiály apd.
> 
>                      S pozdravem Chmelař

Vážený pane řediteli, 

děkuji za zjištění situace a odpověď. 

Pak bych se přimlouval za ruční vypnutí a zapnutí alespoň v těch místech,
odkud se lidé dívají, kdyby to bylo technicky možné. Tj. např. u nové
budovy onkologie na Žlutém kopci (tam jde hlavně o řadu lamp hned pod
terasou, ty vždycky pohled na ohňostroj velmi kazí, on je totiž mnohem
slabší než ony) a na Mendlově náměstí. Předpokládám, že to alespoň někde
jde, když bývaly ohnivé dny na Kraví hoře, také se lampy na náměstí Míru
zhasínaly.

Dálkově by to jistě bylo elegantnější, ale třeba to půjde nějak i
postaru. Ti, co to by to vypínali a zapínali, s sebou můžou vzít nějaké
děti jako hlavní diváky ohňostroje, a ty se jim pak budou obdivovat, jaké
kouzlo umí pro tu chvíli vykonat.

Kdyby taková místa byla zítra známa, ještě by se dala stihnout tisková
zpráva, aby to v sobotu vyšlo v novinách a Brňané mohli jít tam, kde bude
výhled nejlepší. O to bych se mohl postarat. 

Jasné lampy v zorném poli během ohňostroje, to je totiž podobné, jako
kdyby během promenádního koncertu někdo vedle hlediště řezal motorovou
pilou. Tím spíš, že ohňostroj se stejně jako hudební skladba skládá i z
pomlk, ty jsou velmi podstatné. 

Je-li ohňostroj věcí města, bylo by jeho rušení druhdy užitečným venkovním
osvětlením dosti schizofrenním jednáním. Naopak, moudrá manipulace se
světlem během takové slavnostní chvilky, byť improvizovaná, by mohla
přispět k renomé Brna jako města vpravdě kulturního. Byla by to dobrá
informace i pro začlenění do příští tiskové zprávy International Dark Sky
Association, o kterou by projevili zájem žurnalisté z celého světa
(nemluvě o našich stránkách http://svetlo.astro.cz).

srdečně zdraví
 Jeník Hollan